Onderaan deze pagina vind je extra input.

Reflectie: Alfabet

Er was eens een Jood die voor de grote feestdagen naar de stad Jeruzalem kwam. Bidden kon hij niet, het enige wat hij geleerd had was het alfabet. Verder niets. 

Toen de gemeente begon te zingen ging hij naar de heilige ark en sprak tot God: ‘Ik kan niet lezen, want ik ben analfabeet. Tijd om te leren en studeren heb ik niet, want ik ben dag en nacht bezig droog brood te verdienen voor mijn arme familie. Maar u weet toch wat ik nodig heb. Ik zal nu de letters van het alfabet voor u opzeggen en ik vraag u om van deze letters de goede zinnen te vormen.’

Toen klonk er een stem uit de hemel: ‘Je wens zal vervuld worden. God wil niet het gebed. God wil het hart.’

Kijk, dat vind ik nu een verhaal om van te houden. 

God maakt van alle letters die hij heeft gegeven het gebed dat wij niet kunnen bidden.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Praktijk: Modelgebed

Toen Jezus het Onze Vader aan zijn leerlingen gaf, was het niet zijn bedoeling dat zijn leerlingen altijd precies deze zinnen zouden bidden. Het Onze Vader is eerder een modelgebed, een gebedspatroon dat zegt: laat deze dingen in je bidden steeds weer aan de orde komen.

Onderstaande afbeelding helpt je om het Onze Vader te gebruiken als gebedspatroon. 

Je begint in het midden door God aan te spreken als Onze Vader maar ook met andere namen. En je realiseert je dat bidden alles te maken heeft met de hemel en de aarde: het gebed is een plek waar hemel en aarde elkaar overlappen, een verbinding met elkaar aangaan.

Vervolgens sta je stil bij de zes thema’s die Jezus in het Onze Vader aanreikt. Je neemt de tijd om ze een voor een mediterend en biddend aandacht te geven en te concretiseren voor je eigen leven.

Nadat je dat gedaan hebt, rond je je gebedstijd af door de lofverheffing ‘Want aan u behoort het koningschap…’ op je in te laten werken en zelf nog andere woorden te zoeken waarmee je God groot maakt.


Gebed: Geboren

In de loop van de jaren heb ik een voorliefde gekregen voor veel passages uit de profetieën van Jesaja. Eén daarvan is een profetie die gaat over de komst van de redder: Jezus (te vinden in Jesaja 9).

Vooral de namen waarmee hij wordt genoemd, vind ik mooi. Wonderbare raadsman: bij hem is de wijsheid die ik nodig heb. Goddelijke held: bij hem is de kracht die ik nodig heb. Eeuwige vader: bij hem is altijd de geborgenheid die ik nodig heb. Vredevorst: bij hem is de vrede, de rust en de ruimte die ik nodig heb.

Het bidden van deze woorden helpt mij, en hopelijk ook jou, om dat steeds opnieuw te ontdekken en te ontvangen. Want hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde!

“Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,
Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.

Groot is zijn heerschappij,
aan de vrede zal geen einde komen.
Davids troon en rijk zijn erop gebouwd,
ze staan vast, in recht en gerechtigheid,
van nu tot in eeuwigheid.

Daarvoor zal hij zich beijveren,
de HEER van de hemelse machten.”

De woorden herinneren me aan een een uitspraak die Jezus deed toen hij begon met zijn werk op aarde. In deze uitspraak horen we wat hij kwam doen en nog steeds aan het doen is (Marcus 1):

“De tijd is aangebroken,
het koninkrijk van God is nabij:
kom tot inkeer
en hecht geloof aan dit goede nieuws.”


Extra

Reflectievragen

  1. Wat leer jij voor je gebedsleven van het verhaal hierboven (Reflectie van vandaag) over het alfabet?
  2. Welke plaats heeft het Onze Vader in jouw gebedsleven? Hoe gebruik jij dit gebed dat Jezus ons leerde?

Ken jij deze twee gebedsvormen?

Luister deze aflevering van De Jezusruimtepodcast waarin ik spreek over twee vormen van gebed (en nog meer, onder andere over de binnenkamer). Deze podcast is in 2021 opgenomen. De verwijzingen naar data zijn gedateerd.

Klik hier voor alle (verschenen) podcasts