Onderaan deze pagina vind je de podcast en extra input.


Reflectie: Vroeger

Nog een Joods verhaal. Ik weet niet meer waar ik het gevonden heb.

Er was eens een jonge herder die niet in staat was Hebreeuwse gebeden te zeggen. Het enige wat hij deed was iedere dag zeggen: ‘Heer van de wereld, als u vee had en u gaf het mij om het te hoeden, u weet het, van alle anderen vraag ik loon voor het hoeden van hun vee, maar voor u zou ik het voor niets doen, omdat ik u liefheb.’

Op een dag kwam er een godgeleerde voorbij en hij hoorde de herder zijn gebed uitspreken. ‘Dwaas’, zei de godgeleerde, ‘zo moet je niet bidden.’ ‘Hoe moet ik dan bidden?’ vroeg de herder. De godgeleerde leerde hem de zegenspreuken in de goede volgorde, het Sjema, het stille gebed en zei: ‘Nu kun je voortaan op de juiste wijze bidden.’

Maar toen de godgeleerde weer weg was, vergat de herder alles wat hij had geleerd en bad hij helemaal niet meer. Want het gebed ‘Heer van de wereld, als u vee had…’ durfde hij niet meer te bidden.

Op een nacht kreeg de godgeleerde een droom. Een stem zei: ‘Als jij die herdersjongen niet vertelt dat hij weer mag bidden zoals voorheen, zal een groot ongeluk je treffen. Want je hebt mij beroofd van een van mijn dierbaarste zonen.’

De volgende morgen ging de geleerde naar de herdersjongen terug en vroeg hem: ‘Wat bid je?’ ‘Ik bid helemaal niet meer’, antwoordde de herder. ‘Wat u mij geleerd hebt, kon ik niet onthouden. En u hebt mij verboden om te bidden “Heer van de wereld, als u vee had…”.’

Toen vertelde de godgeleerde wat hij gedroomd had. ‘Nu weet ik dat het niet goed was wat ik je zei. Alsjeblieft, bid weer zoals je vroeger bad.’


Praktijk: Voorbede

Voorbede doen betekent dat ik bid voor mensen. Dan gaat het om mensen die mij lief zijn en mensen voor wie ik verantwoordelijkheid draag. Ik breng hen in gebed aan de voeten van Jezus en leer naar hen kijken met de ogen van de Heer.

Vaak ervaar ik voorbede doen als nogal vermoeiend. Dat komt omdat ik voorbede dan zie als het in gebed benoemen van de problemen van mensen waarvoor ik God dan vraag om er in zijn genade iets aan te doen. Maar daar kreeg ik een andere kijk op toen ik het volgende las in een boek van Henri Nouwen (De woestijn zal bloeien blz. 92-93):

‘De discipline om al onze mensen met al hun strijd binnen te leiden in het zachtmoedige en eenvoudige hart van God is de discipline van het bidden en evenzeer de discipline van het pastoraat. Zolang pastoraat niet meer betekent dan dat wij ons veel zorgen maken om mensen en hun problemen, zolang het een eindeloze hoeveelheid activiteiten inhoudt die we nog maar nauwelijks kunnen coördineren, zolang zijn we nog altijd erg afhankelijk van ons eigen bekrompen en bezorgde hart. Maar als onze zorgen naar het hart van God worden geleid en daar tot gebed worden, worden pastoraat en gebed twee manifestaties van een en dezelfde omvattende liefde van God.’

Toen ik dit op me in liet werken, ontdekte ik dat mijn voorbede voor concrete mensen hierin mag bestaan: bij het inademen de naam noemen van degene voor wie ik wil bidden, bij het uitademen de naam van Christus noemen. Zo wordt voorbede doen: de ander verbinden met Christus.


Gebed: Liefde

Het mooiste lied over de liefde vind je in een brief van Paulus. In het dertiende hoofdstuk van zijn eerste brief aan de gemeente in Korinte wordt de liefde bezongen als nooit tevoren. En een mooier lied over de liefde zal er ook niet snel komen.

Deze passage uit dat hoofdstuk is heel geschikt om tot gebed te maken:

“De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.”

Als je deze woorden regelmatig al biddend door je heen laat gaan, zul je merken dat je verlangen om lief te hebben groeit.

Het is trouwens ook mooi als je overal waar het woord liefde staat de naam Jezus invult:

“Jezus is geduldig en vol goedheid. Jezus kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Jezus is niet grof en niet zelfzuchtig, Jezus laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, Jezus verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt Jezus, alles gelooft Jezus, alles hoopt Jezus, in alles volhardt Jezus.”

Het wordt heel spannend als je overal je eigen naam invult. Als je dat doet, zul je des te intenser gaan bidden of de Geest je meer liefde wil geven.


Luister de podcast

De podcasts van ‘Zin in bidden’ worden gepubliceerd via het podcastkanaal ‘Tijd met Jezus’. Je kunt je ook abonneren op deze podcast in je favoriete podcast-app (bijvoorbeeld hier in Google Podcasts).

Extra

Oefening: voorbede doen

Noteer vandaag eens een aantal namen (5 of 10?) van mensen voor wie je voorbede wilt doen. En doe dat dan op de manier die je aangereikt hebt gekregen in de praktijk ‘Voorbede’. Misschien helpt het je als je daar 5 of 9 minuten voor neemt met behulp van onderstaande audiobestanden.

Kijk het webinar terug

Je kunt hier het webinar van maandag 19 april 2021 terugkijken:


Hier vind je al het materiaal van deze online cursus bij elkaar op één pagina: Zin in bidden – de cursus in podcastvorm.

De podcasts van ‘Zin in bidden’ zijn ook terug te vinden op YouTube.