Onderaan deze pagina vind je extra input.

Reflectie: Hypocriet

Als je weer zin in bidden wilt krijgen, is het ook een goed idee om naar Jezus te luisteren. Hij geeft onderwijs over gebed in een lange toespraak die ook wel de Bergrede wordt genoemd (omdat hij deze toespraak hield op een berg).

Dat is trouwens een mooie plek voor gebed: een berg. Dan ben je wat dichter bij God, dichter bij de hemel. En het is dus ook een mooie plek om onderwijs over gebed te geven en te ontvangen. Luister daarom mee naar wat Jezus zegt (in Matteüs 5):

“En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.”

Twee lessen om te leren.

Eerste les: wees geen hypocriet. Dat is het woord dat Jezus letterlijk gebruik en dat vertaald wordt met huichelaar. Een hypocriet is iemand met een masker op. Je doet alsof. Je speelt een toneelstukje. Niet doen, zegt Jezus. Wees geen hypocriet. Wees eerlijk. Wees echt. Bid van binnenuit en niet voor de buitenkant.

Tweede les: sluit de deur. Niemand hoeft het te zien. Bidden doe je niet voor de buitenwacht. Bidden is iets tussen jou en de Vader. Naar hem wijst Jezus. Bid tot je vader. Achter gesloten deuren. Dit is tussen jou en God.


Praktijk: Popcorn

Heb je wel eens van het popcorn-gebed gehoord? Dat is een gebedsvorm die wel gebruikt wordt in groepen. Alle aanwezigen mogen hardop aan het gebed meedoen, maar dan niet precies om de beurt, maar op de manier waarop popcorn in de pan opspringt als het verhit wordt. Degene die bidt, bidt niet meer dan één korte regel waarin hij of zij iets vraagt aan God, of God prijst of God ergens voor dankt.

Dit popcorn-gebed wordt dus samen gedaan. Maar je kunt ook in je eentje een popcorn-gebed bidden. Dan gaat het er dus niet om dat je zinnen achter elkaar formuleert die een logische gedachtegang hebben. Nee, je bidt heel korte zinnen, die los van elkaar staan.

Ik wil zelfs nog een stapje verder gaan: het popcorngebed kan, als je dat in je eentje toepast, bestaan uit losse woorden die je uitspreekt. Geen zinnen dus. Alleen losse woorden. Zoals ze bij je opkomen op dat moment.

Je begint door wat tijd (bijvoorbeeld vijf minuten) te reserveren. Je komt eerst tot rust. En je zegt tegen God: ‘Hier ben ik.’ En dan laat je de woorden komen zoals ze komen. Woorden die betekenisvol zijn, Bijbelse woorden. Maar ook namen van mensen die je graag in gebed bij God wilt brengen. Of situaties die in je leven of in de wereld spelen. Steeds alleen maar één woord of één naam. Je hoeft dus niet aan God te vragen wat hij moet doen of zelfs hem vertellen wat hij moet doen.

Zo’n gebed zou er bijvoorbeeld zo uit kunnen zien. De puntjes tussen haakjes geven steeds aan dat het dan weer even stil is.

Vrede. (…) Liefde. (…) God. (…) Kracht. (…) Hongersnood. (…) Lijden. (…) Wereld. (…) Jan. (…) Hanneke. (…) Hoop. (…) Geest. (…) Jezus. (…) Amen.


Gebed: Focus

Je leven gaat soms alle kanten op. Er is zoveel dat de aandacht vraagt. Voor je het weet verlies je dan focus. Je leven raakt versnipperd. Hoe kom je dan weer terug bij de kern?

Ook in je geloof en in je twijfel kun je versnipperd raken door alles wat aandacht moet hebben. Wat is het goed om dan weer focus aan te brengen door woorden van Paulus tot je gebed te maken.

Onderstaande woorden vind je terug in hoofdstuk 3 van de brief aan de Kolossenzen:

“Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt,
streef dan naar wat boven is,
waar Christus zit aan de rechterhand van God.
Richt u op wat boven is,
niet op wat op aarde is.
U bent immers gestorven,
en uw leven ligt met Christus verborgen in God.
En wanneer Christus, uw leven, verschijnt,
zult ook u, samen met hem,
in luister verschijnen.”

Je kunt de woorden ook omtalen naar een gebed. Dat zou bijvoorbeeld zo kunnen:

“Christus,
nu ik met u uit de dood ben opgewekt,
wil ik streven naar wat boven is,
waar u zit aan de rechterhand van God.
Ik richt me op wat boven is,
niet op wat op aarde is.
Ik ben immers gestorven,
en mijn leven ligt met u verborgen in God.
En wanneer u, mijn leven, verschijnt,
zal ook ik samen met u, in luister verschijnen.”


Extra

Reflectievragen

  1. De twee lessen uit het onderdeel Reflectie waren: 1. Wees geen hypocriet. 2. Sluit de deur. Welke van de twee is voor jou het belangrijkste om aandacht aan te geven?
  2. Welke zin uit het gedeelte uit Kolossen 3:1-4 spreekt jou op dit moment het meeste aan?

Een luisterlied: gebed om vrijheid

Het met aandacht luisteren naar een lied kan ook een mooie vorm van gebed zijn. Luister een of twee keer naar dit lied dat een gebed om vrijheid is en probeer met al je aandacht bij de tekst van het lied te blijven.

Klik hier voor alle (verschenen) podcasts