Onderaan deze pagina vind je de podcast en extra input.


Reflectie: Babbelbidden

‘Heer, leer ons bidden’. Dat vroegen zijn leerlingen eens aan Jezus. ‘Wij hebben zin in bidden. Helemaal als we zien wie u bent, en hoe belangrijk bidden voor u is. Leer ons bidden. We hebben er zin in.’

En Jezus geeft onderwijs.

“Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe hen niet na! Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het hem vragen.”

Prevelen. Dat woord gebruik je vast niet zo vaak. En hopelijk doe je het ook niet: prevelen als vorm van bidden. Eindeloos voortprevelen zelfs. Dat heeft, voor Jezus in elk geval, met bidden niks te maken.

Met een wat Nederlandser woord zou je het ook ‘babbelbidden’ kunnen noemen. Dat is een biddend praten zonder denken, woorden uiten zonder contact met de betekenis te hebben, mechanisch zinnen formuleren zonder dat je hoofd en je hart erbij zijn.

Jezus moet er niks van hebben. Het is heidens. Met het christelijk geloof en met het volgen van Jezus heeft het heel weinig te maken.

Als je jezelf betrapt op babbelbidden, stop er dan mee. God zit er niet op te wachten. Een overvloed van woorden, alsmaar herhaald – het komt bij God niet aan.

Hij zoekt je hart. Hij verlangt ernaar dat je tijd met hem doorbrengt. Hij weet al wat je nodig hebt. Misschien dat jij er ook achter komt wat je nodig hebt als je in stilte tijd doorbrengt met God.


Praktijk: Haiku

Bidden is vaak woorden zeggen, stil zijn, spreken, luisteren. Maar je kunt ook schrijvend bidden.

En om te voorkomen dat het toch weer veel woorden worden, kun je ervoor kiezen om een dichtvorm te gebruiken die het aantal woorden bij voorbaat beperkt. De haiku is zo’n dichtvorm. Het gaat om een gedicht van drie regels. De eerste regel telt vijf lettergrepen, de tweede regel telt zeven lettergrepen en de derde regel telt weer vijf lettergrepen.

Je kunt je eerst laten inspireren door iets wat je in de Bijbel leest. Bijvoorbeeld een paar verzen uit Psalm 42:

“Zoals een hinde smacht
naar stromend water,
zo smacht mijn ziel
naar u, o God.
Mijn ziel dorst naar God,
naar de levende God,
wanneer mag ik nader komen
en Gods gelaat aanschouwen?”

Jouw haiku-gebed zou er vervolgens zo uit kunnen zien:

Naar u verlang ik
met alles wat in me is
de levende God.

Of:

Ik wil bij u zijn
dichterbij u komen, Heer
laat u uzelf zien?

Het schrijven van zo’n haiku-gebed kan een heel mooi begin of eind van je dag zijn.


Gebed: Eén

Het langste gebed van Jezus vinden we in het evangelie van Johannes (hoofdstuk 17). Daar kijken we Gods Zoon in het hart. Wat verlangt hij naar eenheid. Allereerst voor zijn leerlingen, die om hem heen zijn. Maar Jezus heeft iedereen op het oog die gelooft in het woord van het evangelie.

Hieronder staat het slot van dat gebed. Bid deze woorden mee met Jezus. Dan bidt Jezus in jou:

“Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in mij geloven. Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden.

Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij: ik in hen en u in mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat u mij hebt gezonden, en dat u hen liefhad zoals u mij liefhad.

Vader, u hebt hen aan mij geschonken, laat hen dan zijn waar ik ben. Dan zullen zij de grootheid zien die u mij gegeven hebt omdat u mij al liefhad voordat de wereld gegrondvest werd.

Rechtvaardige Vader, de wereld kent u niet, maar ik ken u, en zij weten dat u mij hebt gezonden. Ik heb hun uw naam bekendgemaakt en dat zal ik blijven doen, zodat de liefde waarmee u mij liefhad in hen zal zijn en ik in hen.”


Luister de podcast

De podcasts van ‘Zin in bidden’ worden gepubliceerd via het podcastkanaal ‘Tijd met Jezus’. Je kunt je ook abonneren op deze podcast in je favoriete podcast-app (bijvoorbeeld hier in Google Podcasts).

Extra

Reflectievragen

  1. Herken je het ‘babbelbidden’ bij jezelf ook wel eens?
  2. ‘Hij zoekt je hart. Hij verlangt ernaar dat je tijd met hem doorbrengt.’ Hoe geef jij daar vorm aan?

Schrijf een haiku-gebed

Lees een Psalm om je te laten inspireren. En neem dan tijd om een haiku-gebed te schrijven: drie regels, 5 – 7 – 5 lettergrepen.

Als je het leuk vindt om dat gebed te delen, voel je vrij om je tekst dan te sturen naar: jos@levenindekerk.nl.


Hier vind je al het materiaal van deze online cursus bij elkaar op één pagina: Zin in bidden – de cursus in podcastvorm.

De podcasts van ‘Zin in bidden’ zijn ook terug te vinden op YouTube.