Wij allen die met onbedekt gezicht
de luister van de Heer aanschouwen,
zullen meer en meer door de Geest van de Heer
naar de luister van dat beeld worden veranderd.

2 Korintiërs 3 vers 18

Verlangen naar verandering

De kerk is de plek waar mensen veranderen. Ze gaan er meer op Jezus lijken. Toch? Was het maar zo eenvoudig. Want het blijkt niet vanzelfsprekend te zijn dat christenen veranderen in mensen die als Jezus zijn. En de kerk is vaak niet de plek waar dit verlangen wordt aangewakkerd. En als het wel wordt aangewakkerd, ontbreekt vaak de praktische begeleiding.

Eén bijbeltekst, één boek

Het boek ‘Kijken naar de Heer. Veranderen door zijn schoonheid‘ is in zijn geheel gewijd aan één Bijbeltekst: 2 Korintiërs 3:18. De bijbelse belofte die in dit vers klinkt biedt belangrijke aanwijzingen voor het veranderingsproces waarin mensen meer gaan lijken op Jezus.

Een vernieuwingsbeweging

In juni 2008 heb ik in de Fonteinkerk Haarlem, waar ik toen predikant was, drie keer gepreekt over 2 Korintiërs 3 vers 18. In oktober 2011 verscheen mijn boek ‘Kijken naar de Heer. Veranderen door zijn schoonheid’ waarin deze preken een plek hebben gekregen. Van harte hoop ik dat de boodschap van 2 Korintiërs 3 vers 18 (kortweg: 3vers18) via het boek en het onderstaande materiaal verder mag komen. Sterker nog: ik hoop dat er een 3vers18-beweging op gang mag komen. Dat is een beweging van christenen die zich voor een persoonlijk geestelijk veranderingsproces willen laten inspireren door speciaal dit bijzondere Bijbelvers.

Handreikingen

Leesteksten

De oorspronkelijke preken

Achtergrondteksten

Het bestuderen van de volgende teksten kan je helpen om ook met je verstand meer zicht te krijgen op de glorie van Christus en het belang van het kennen en genieten van die glorie. Het zijn geen eenvoudige teksten, en voor een deel zijn ze ook in het Engels.

Recensies van ‘Kijken naar de Heer’