1 Reserveer tijd | 2 Maak plaats | 3 Vind rust | 4 Bid stil | 5 Lees geestelijk | 6 Memoriseer het bijbelwoord | 7 Wijd je toe

Lees meer over deze stappen


JEZUS RAAKT JE AAN

[lees meer: Jezus kijkt, spreekt en raakt je aan]

Ontvang de heilige Geest

Bijbelgedeelte: Johannes 20:19-22

Kerntekst: Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest.’


Soms, op een hete zomerdag, als je buiten bent en echt last hebt van de warmte, voel je zomaar opeens een zacht briesje waaien. Even verkoeling. Een heerlijk gevoel. Daaraan moet ik denken als ik in het evangelie lees dat Jezus blaast over zijn leerlingen.

De opgestane Heer

Op de avond van de dag waarop Jezus uit de dood is opgestaan, komt hij bij zijn leerlingen. Die zijn bij elkaar in een huis, de deuren gesloten omdat ze bang waren voor de Joden. Wat had er zich de afgelopen dagen veel afgespeeld. De leerlingen weten nog niet goed wat ze er nu van moeten denken. Ze zijn verward, onrustig, verlegen met de vraag hoe het nu verder moet.

Plotseling staat Jezus dan bij hen. De deuren zijn nog steeds afgesloten, maar toch is hij er: Jezus, hun heer, hun leraar, hun gekruisigde, en toch leeft hij! Wat een bijzonder moment is deze ontmoeting op de dag van de opstanding. Er gaan weer nieuwe dingen gebeuren.

Het eerste wat Jezus dan zegt is een groet, een welgemeende groet waarin het hart van Jezus tot zijn leerlingen spreekt. Ik wens jullie vrede. Dat zijn woorden om echt even bij stil te staan. De eerste woorden die Jezus spreekt: een nieuw begin. En in mijn oren echoën de woorden na die geklonken hebben toen Jezus op aarde kwam en er engelen uit de hemel op aarde kwamen zingen om Gods nieuwe begin te markeren: Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft (Lucas 2:14). Vrede betekent dat God ons gunt dat er heelheid is: geen gebrokenheid, geen conflicten, geen vervreemding meer, maar verbondenheid en veiligheid tussen mensen die aan elkaar gegeven zijn om samen te leven. Deze eerste woorden van Jezus herinneren ook weer aan de profetie die vele eeuwen voor de geboorte van Jezus was uitgesproken door Jesaja: Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst (Jesaja 9:5). Hier staat die zoon, die de Vredevorst is voor zijn leerlingen, en ook voor jou en mij. Hij leeft! En daarom zegt hij: Ik wens jullie vrede. Door zijn dood heeft hij de vijandschap overwonnen en de weg geopend naar vriendschap en vrede tussen God en mensen en tussen mensen onderling.

Littekens

Dat heeft Jezus wel veel gekost. Het heeft hem alles gekost: zijn leven. De stille getuigen van de helse dood die hij heeft ondergaan toont hij nu aan zijn leerlingen: ‘Kijk, mijn handen – zie je de spijkergaten? Kijk, mijn zijde – zie je de speerwond?’ Het zijn de littekens van het kruis waaraan hij stierf, waar hij de gebrokenheid, de schuld, de ultieme vervreemding en verlatenheid heeft gedragen.

Maar nu is hij hier en hij leeft! En de discipelen worden er blij van: ze zien hun Heer, hij is het echt, hij is het zelf, hij is er weer, wat heerlijk!

En dan zegt Jezus nog een keer, omdat niet vaak genoeg gezegd kan worden dat er een nieuw begin is gemaakt, voorbij de vijandschap en de vervreemding: Ik wens jullie vrede. Het klinkt nu nog dieper, tegen de achtergrond van die wonden die Jezus laat zien. Deze vrede heeft wat gekost: het is een kostbare vrede. Ken je deze vrede zelf ook? Heb je zelf ook ontdekt dat je door het kennen van Jezus echte rust van binnen kunt vinden ook al gebeuren er moeilijke dingen in je leven? 

Ik vind het zelf altijd weer geweldig om de bekende zegenwoorden te horen die zo vol zijn van de vrede van Christus. Laat die woorden nu ook op je inwerken, nu Jezus voor je staat en je zijn intense vrede toewenst: Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus (Romeinen 1:7). En: Moge de HEER u zegenen en u beschermen, moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven (Numeri 6:24-26).

Met deze woorden zendt Jezus de kinderen van God die hem volgen telkens opnieuw uit. Want de ontvangen vrede moet worden uitgedeeld. We mogen delen in de missie van Jezus: vrede brengen op aarde!

Beademen

En wat doet Jezus dan? Hij laat de woorden die klinken met nog meer kracht naar zijn leerlingen komen. Met de woorden van Jezus komt nu ook de Geest van Jezus mee. Jezus blaast, hij ademt uit, hij beademt zijn leerlingen met zijn Geest. Zo wordt het op deze eerste Paasdag ook al een beetje Pinksteren. Dat is de dag waarop de adem van God over de aarde waait: de Geest van Christus wordt uitgestort. Maar hij was er ook allang, en dat mogen de leerlingen al op de eerste Paasdag ervaren. 

Het doet me ook denken aan wat er bij de schepping gebeurde, als God de mens maakt: Toen maakte God, de HEER, de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen (Genesis 2:7).

Jezus zegt erbij wat het blazen betekent: Ontvang de heilige Geest. Het is in de kracht van deze Geest, die Jezus zelf ook ontvangen had uit de hemel toen hij in de Jordaan werd gedoopt, dat hij zijn werk op aarde kon doen en zijn missie had volbracht. Deze Geest van Jezus is vanaf nu ook de Geest van zijn leerlingen. Als Jezus zijn adem over hen heen blaast, raakt hij hen aan met zijn Geest: ze worden nieuwe scheppingen met de levensadem van Jezus in hun neus en de intense en intieme kracht van de Geest in hun binnenste. 

Voor Jezus staan

Ik wil je uitnodigen om als het ware tussen die leerlingen daar in dat huis te gaan staan. Jezus is er ook. Laat hem over je heen blazen en laat hem tegen jou persoonlijk zeggen: Ontvang de heilige Geest

Laat je door hem beademen: zonder zijn Geest loopt je leven dood. Maar met zijn Geest kom je tot leven. Je zult vreugde ervaren: het is heerlijk om Jezus, de opgestane Heer, te zien en om intens van hem te genieten. Je zult vrede ervaren: voorbij de vijandschap en de vervreemding die kenmerkend zijn voor een leven zonder God ontdek je de werkelijkheid van de vrede van Christus in je hart. Je zult ook vrijspraak ervaren: je zonden zijn vergeven! Dat wonder gebeurt als je wordt beademd door Jezus die zijn Geest over je heen blaast en in je blaast. Levend door deze Geest mag je deze vrijspraak doorgeven aan alle mensen die door Jezus willen worden aangekeken en aangesproken en aangeraakt.

Bezinning

  1. Wat betekent vrede in jouw leven? Ken je de vrede van Christus?
  2. Voel jij je gezegend met de Geest? Waaraan merk je dat je de Geest van Jezus hebt ontvangen?
  3. Hoe kun jij de vreugde, de vrede en de vrijspraak die je hebt ontvangen doorgeven aan anderen?

Gebed

Heer Jezus, wat is het mooi dat u op de dag van uw opstanding zo dicht bij uw leerlingen kwam, dat ze uw wonden konden zien en dat ze mochten worden aangeraakt door de adem van uw stem. Raak ook mij aan met uw zegen, met uw vrede, met uw vreugde, met uw vrijspraak, met alles wat u me door uw Geest te geven hebt. Amen.