1. Webinar

Wat is heil? Wat is redding? Wat maakt het de moeite waard om christen te zijn of te worden? Welke rol spelen koninkrijk en bekering daarin?

Over dat soort vragen gaat het webinar van vanavond om 19.30 uur die je hier kunt volgen:

2. Citaten

In het webinar ga ik uitgebreid in op het nieuwe boek van Stefan Paas: ‘Vrede op aarde. Over heil en redding in deze tijd’. Hieronder lees je alvast een tweetal citaten waarin het Koninkrijk van God centraal staat. Laat ze op je inwerken.

  • Wat valt je op?
  • Wat roept vragen op?

“Er is geen ontmoeting met God buiten het Koninkrijk, en in dit koninkrijk zijn de armen en rechtelozen altijd het eerst in beeld. ‘Zoek eerst het Koninkrijk van God en de gerechtigheid daarvan’, zegt Jezus. ‘En al het andere zal je gegeven worden’ (Matteüs 6:33).”

“Lucas laat Jezus’ openbare optreden niet beginnen met het pregnante ‘Bekeer u want het koninkrijk is nabij’ van Marcus en Matteüs, maar met een korte toespraak in de synagoge van Nazaret (Luc. 4:6-21). Jezus laat daar Jesaja 61:1-2 voorlezen, waar de profeet ‘goed nieuws voor de armen’ aankondigt, ‘vrijlating van gevangenen (…) vrijheid voor onderdrukten (…) het jaar van het welbehagen van de Heer’. Precies die verwijzing functioneert bij Lucas als parallel van de korte aankondiging ‘het Koninkrijk is nabij’ in Marcus en Matteüs. De boodschap was duidelijk: waar het koninkrijk dichtbij komt is geen plaats voor slavernij.”

3. Stefan Paas over het koninkrijk

Als je kennis wilt maken met de gedachten van Stefan Paas over het koninkrijk van God en over vredestichter zijn, kijk dan onderstaande video (klik op de afbeelding en kom op de plek op Vimeo waar je een webinar van 10 minuten kunt zien):

  • Wat vond je leerzaam aan het verhaal van Paas?
  • Hoe kun jij vandaag een vredestichter zijn?

4. Lied: Vrede

Een lied om te luisteren. Onder de video kun je de tekst lezen en op je in laten werken.

Hoeveel mijlen nog te reizen?
Welke wegen nog te gaan?
Welke ster zal ons wijzen
naar dat land waar geen grenzen bestaan?

’t Is de droom van alle eeuwen:
de aarde nieuw, de mensen vrij,
maar geen huilen of schreeuwen
bracht die wereld een stap dichterbij.

Geef ons vrede.
Schijn in de donkere nacht.
Geef ons vrede
waarop de schepping wacht.

‘k Zie Uw rijk in al die dromen.
‘k Zie Uw licht in elke traan
en ik bid: Uw rijk kome;
dat op aarde Uw wil wordt gedaan.

Dona nobis pacem.

5. Franciscus van Assisi

Van Franciscus van Assisi is er een bekend gebed om vrede, de kern van het Koninkrijk van God. Hieronder kun je het lezen.

Heer, maak mij tot instrument van uw vrede:
– dat ik, waar haat is, liefde breng;
– waar schuld is, vergeving;
– waar tweedracht is: eenheid;
– waar dwaling is: waarheid;
– waar twijfel is: geloof;
– waar wanhoop is: hoop;
– waar duister is: licht;
– waar narigheid is: blijheid.
Geef, dat ik zoek
niet zozeer getroost te wórden, als wel te troosten;
niet zozeer begrepen te wórden, als wel te begrijpen;
niet zozeer bemind te wórden, als wel te beminnen.
Want wie geeft, ontvangt;
wie zichzelf vergeet, vindt zichzelf;
wie vergeeft, wordt vergeven;
wie sterft, krijgt eeuwig leven.
Amen.