1. Het koninkrijk van God is in u

Dat het koninkrijk van God binnenin in ons is, is met name door Thomas a Kempis (de vorige les eindigde met een citaat van hem) sterk benadrukt. In het voorjaar hield ik daarover een lezing in de Peperbuskerk in Zwolle. Die lezing kun je hieronder in podcastvorm terugluisteren.

Een klein deel van de lezing kun je bekijken via onderstaande video:

2. Thomasevangelie

Er is een apocrief evangelie (dat dus niet is opgenomen in de Bijbel) waarin uitspraken zijn verzameld die aan Jezus worden toegeschreven. In totaal zijn er 114 uitspraken verzameld, waarvan de helft ook in de evangeliën in de Bijbel te vinden zijn. Laat onderstaande twee uitspraken (de nummers 3 en 113) op je in werken:

Jezus zei: Als zij, die u trachten mee te slepen, tot u zeggen: ‘Zie, het Koninkrijk is boven de aarde’, dan zullen de vogels u vóór zijn. Als ze tot u zeggen: ‘Het is onder de aarde’, dan zullen de vissen in de zee u voorgaan. Maar het Koninkrijk is binnen in u en het is in uw zien. Wie zichzelf kennen, zullen het vinden; wie zichzelf kennen, zullen weten dat zij zonen zijn van de Levende Vader. Maar als u zichzelf niet zult kennen, dan leeft u in armoede en bent u die armoede.

Thomasevangelie, 3

Zijn leerlingen zeiden tot hem: Wanneer komt het Koninkrijk? Het zal niet komen door erop te wachten. Men zal niet zeggen: ‘Kijk, daar is het’ of ‘Kijk, dat is het’. Maar het Koninkrijk van de Vader is verspreid over de aarde en de mensen zien het niet.

Thomasevangelie, 113
  • Wat valt je op als je deze twee uitspraken met elkaar vergelijkt?
  • Wat valt je op als je deze twee uitspraken vergelijkt met wat er in Lucas 17:20-21 staat?

3. Oefening: Ik ben hier nu in U

Het is weer tijd om een stilte-oefening te doen.🙂

Het koninkrijk van God is hier en nu aanwezig. Want God zelf is de aanwezige. De Heer woont bij ons en in ons door zijn Geest. Je daarvan bewust worden is een belangrijke geestelijke oefening. Je kunt dat doen met behulp van het woordje hier (dat in een andere cursus aan de rode is geweest.

Beluister onderstaande podcast en doe mee met de oefening. Als je ademt met de woorden Ik Ben Hier Nu In U, dan ben je bezig om in contact te zijn met de realiteit van Gods aanwezigheid, dat is: het koninkrijk van God.

4. Wat is mystiek?

In de vorige les introduceerde ik het onderscheid tussen de mystieke dimensie en de politieke dimensie van het koninkrijk van God. Maar wat is eigenlijk mystiek? Onderstaande tekst helpt je hopelijk wat verder als het gaat om het begrijpen van dit woord:

“Mystiek is een begrip dat diep geworteld is in de christelijke spiritualiteit en een rijke betekenis heeft door de eeuwen heen. Het woord ‘mystiek’ is afgeleid van het Griekse woord “mystikos,” wat “geheimzinnig” of “verborgen” betekent. In de context van het christendom verwijst mystiek naar een diepgaande spirituele ervaring van directe verbondenheid met God, die vaak als mysterieus en transcendent wordt beschouwd.

Een belangrijk aspect van mystiek in de christelijke spiritualiteit is de zoektocht naar een intieme relatie met God. Mystici geloven dat God niet alleen verheven en transcendent is, maar ook persoonlijk en dichtbij. Ze streven ernaar om deze persoonlijke verbondenheid met God te ervaren door contemplatie, gebed en meditatie. In deze ervaringen proberen ze het alledaagse en het goddelijke te verenigen, en ze beschouwen mystieke ervaringen als een manier om Gods aanwezigheid in hun leven te voelen.

Mystiek heeft ook een gemeenschapsdimensie in de christelijke spiritualiteit. Mystici delen vaak hun ervaringen en inzichten met anderen om hen te inspireren en te begeleiden op hun spirituele reis. Dit delen van mystieke wijsheid draagt bij aan de opbouw van de geloofsgemeenschap en helpt anderen om ook een dieper begrip van God na te streven.

Tot slot is mystiek in de christelijke spiritualiteit niet voorbehouden aan een selecte groep mensen. Het is toegankelijk voor iedereen die verlangt naar een diepere spirituele verbondenheid met God. Het is een uitnodiging om het mysterie van God te verkennen en te omarmen, om de grenzen van ons menselijk begrip te overstijgen en een dieper inzicht te krijgen in de onmetelijke liefde en genade van God.

Kortom, mystiek is een essentieel en diepgaand aspect van de christelijke spiritualiteit. Het biedt gelovigen de mogelijkheid om een diepere relatie met God te ervaren, zichzelf te zuiveren en anderen te inspireren op hun spirituele reis. Het herinnert ons eraan dat, zelfs in onze menselijke beperktheid, we de onpeilbare diepten van Gods liefde kunnen verkennen en ervaren.”

5. Diep in jou

Het koninkrijk van God is in ons. Die werkelijkheid proberen we steeds verder te ontdekken. Onderstaand lied van Sela helpt daar ook weer bij. Luister er aandachtig naar: