1. In je binnenste

Dit is de derde les van de drie waarin we stil staan bij wat ik heb genoemd: de mystieke dimensie van het koninkrijk van God (de volgende lessen gaan meer over wat ik de politieke dimensie van het koninkrijk van God noem). Ik reik je nu een drietal bijbelwoorden uit het Oude Testament aan die ook gaan over die binnenkant van het geloof, de binnenruimte waar Gods koninkrijk gestalte krijgt:

  • “Ik zal zuiver water over jullie uitgieten om jullie te reinigen van alles wat onrein is, van al jullie afgoden. Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. Ik zal jullie mijn geest geven en ervoor zorgen dat jullie je aan mijn bepalingen houden en mijn regels naleven.” – Ezechiël 36:25-27
  • “Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig, verban mij niet uit uw nabijheid, neem uw heilige geest niet van mij weg.” – Psalm 51:12-13
  • “Maar dit is het verbond dat Ik in de toekomst met Israël zal sluiten – spreekt de HEER: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal Ik hun God zijn en zij mijn volk.” – Jeremia 31:33
  • Wat leer je in deze bijbelwoorden over het koninkrijk van God?

2.Vrucht van de Geest

Om meer zicht te krijgen op het koninkrijk als een innerlijke realiteit, is het ook belangrijk om oog te hebben voor het werk van de Heilige Geest. Overal waar het koninkrijk van God tevoorschijn komt, is de Heilige Geest van Jezus aan het werk. En overal waar de Heilige Geest van Jezus werkt, komt het koninkrijk van God te voorschijn.

Zo is de bekende vrucht van de Geest een heel belangrijk koninkrijks-gegeven: wie groeit in het koninkrijk van God, groeit in de Geest. En de Geest werkt in ons, binnen in ons, van binnenuit.

Het gebed om de vrucht van de Geest is daarom – naast het Onze Vader dat Jezus ons leert – een belangrijk koninkrijksgebed. Je zou het in deze vorm kunnen bidden:

Heer Jezus Christus,
Zoon van God,
ontferm u over mij.

Uw liefde in mij,
uw vreugde in mij,
uw vrede in mij!

Heer Jezus Christus,
Zoon van God,
ontferm u over mij.

Uw geduld in mij,
uw vriendelijkheid in mij,
uw goedheid in mij!

Heer Jezus Christus,
Zoon van God,
ontferm u over mij.

Uw geloof in mij,
uw zachtmoedigheid in mij,
uw zelfbeheersing in mij!

Heer Jezus Christus,
Zoon van God,
ontferm u over mij.

3. Vul mijn hart opnieuw

Een lied om te luisteren, een gebed om de Heilige Geest, en dus een gebed om de komst (het tevoorschijn komen) van Gods koninkrijk:

4. Zonder Gods Geest

Hierbij een mooi citaat van Tom Wright om bij stil te staan (uit zijn boek: ‘Eenvoudig christelijk’):

‘Zonder Gods Geest
is er niets wat wij kunnen doen
dat zal meetellen voor Gods koninkrijk.
Zonder Gods Geest
kan de kerk eenvoudigweg de kerk niet zijn.’

Tom Wright

5. Nog een keer: acht gelukkigprijzingen

Terwijl ik deze les maak ben ik ook bzig met de preek van komende zondag. Daarin komen opnieuw de gelukkigprijzingen aan bod. Dit ga ik erover zeggen:

“Voor mij zijn in de loop van de jaren de acht gelukkigprijzingen van Jezus steeds belangrijker geworden. Daar komen dat koninkrijk waar Jezus steeds over spreekt en de bekering, de inkeer, de verandering die meekomt met dat koninkrijk – daar komen koninkrijk en bekering op een ultieme manier bij elkaar. Hier klopt het hart van de verborgen boodschap van Jezus. In deze acht uitspraken die het begin vormen van de Bergrede, die volkomen nieuwe inzet van Jezus waar al het voorgaande bij verbleekt.”

Beluister deze woorden weer en laat ze (nog dieper) tot je doordringen):