Verkort en vereenvoudigd dooponderwijs

Lieve vaders en moeders, jullie willen jullie kinderen laten dopen.

Als gemeente vinden we dat mooi en geven we graag gehoor aan jullie wens. In de Bijbel lezen waar het in de doop om gaat. In Galaten 3 vers 27 staat: ‘Jullie zijn gedoopt in zijn naam. Door jullie doop zijn jullie helemaal bij hem gaan horen’. De doop is dus een teken dat je bij Christus hoort.

Verder laat de doop ook zien dat we een nieuw leven hebben. In Romeinen 6:3-4 lezen we: ‘Door onze doop zijn we eigenlijk samen met Christus gestorven en begraven. En door onze doop leven wij nu als nieuwe mensen. Want Christus leeft! Onze machtige Vader heeft hem laten opstaan uit de dood.’

In de doop gaan we als het ware kopje onder in het water, waar we niet kunnen leven. Maar dankzij Jezus mogen we weer uit het water tevoorschijn komen om hem te gaan volgen. Dat doen we in een wereld waar veel kwaad en ellende is. Maar Christus is overwinnaar en laat ons delen in het goede leven!

Als we gedoopt worden, staat God met open armen voor ons klaar: hij wil ons omhelzen want zijn liefde voor ons is onuitputtelijk.

Als je wordt gedoopt in de naam van de Vader wordt duidelijk dat God eeuwig een vader voor je wil zijn. Jij bent zijn kind en hij wil het goede voor jou, altijd.
Als je wordt gedoopt in de naam van de Zoon wordt duidelijk dat de Heer Jezus zijn leven voor jou heeft gegeven. Hij is je enige redder en hij nodigt je uit om hem te volgen in een nieuw leven.

Als je wordt gedoopt in de naam van de heilige Geest wordt duidelijk dat de Geest echt in je wil wonen en werken. Hij verbindt je aan Jezus en laat zijn vrucht in je groeien: liefde, vreugde en vrede, goedheid, vriendelijkheid en geduld, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. En er komt een dag, als Jezus terugkomt, dat je zelfs volmaakt zult zijn!

Vragen aan doopouders

Lieve broers en zussen in Christus, zometeen worden jullie kinderen gedoopt. Graag horen we vooraf jullie ja-woord op de volgende vragen.

1 Jullie kinderen zijn een voor een prachtige en unieke schepsels van God! Ze zijn ook geboren in een wereld waar zonde en gebrokenheid zijn. Daar hebben ze zonder het te weten ook deel aan. Geloven jullie dat jullie kinderen dankzij Jezus voor God goed zijn en dat ze mogen horen bij de kerk als zijn gezin?

2 Geloven jullie dat Gods woord de waarheid is die je vrij maakt en dat we de kerk nodig hebben om samen bij de waarheid te van Christus te blijven?

3 Beloven jullie om jullie kinderen bij het opgroeien het evangelie van Jezus Christus te vertellen en hun, ondersteund door de gemeente, te laten zien wat het betekent om als christen te leven?

Doopoproep aan de gemeente

Lieve broers en zussen, deze kinderen maken deel uit van de gemeente van Jezus Christus. Laat door het leven dat jullie leiden zien wie Jezus Christus is. Wees hierin voor hen een inspirerend voorbeeld. Help op die manier deze ouders hun kinderen op te voeden als kind van God zodat deze kinderen de liefde van Jezus gaan ervaren.