Vernieuwing van de kerk

Wij allen die met onbedekt gezicht
de luister van de Heer aanschouwen,
zullen meer en meer door de Geest van de Heer
naar de luister van dat beeld worden veranderd.

[2 Korintiërs 3 vers 18]

Verlangen naar verandering

De kerk is de plek waar mensen veranderen. Ze gaan er meer op Jezus lijken. Toch? Was het maar zo eenvoudig. Want het blijkt niet vanzelfsprekend te zijn dat christenen veranderen in mensen die als Jezus zijn. En de kerk is vaak niet de plek waar dit verlangen wordt aangewakkerd. En als het wel wordt aangewakkerd, ontbreekt vaak de praktische begeleiding.

Eén bijbeltekst, één boek

Het boek ‘Kijken naar de Heer. Veranderen door zijn schoonheid’ is in zijn geheel gewijd aan één Bijbeltekst: 2 Korintiërs 3:18. De bijbelse belofte die in dit vers klinkt biedt belangrijke aanwijzingen voor het veranderingsproces waarin mensen meer gaan lijken op Jezus.

Download een proefhoofdstuk van
‘Kijken naar de Heer. Veranderen door zijn schoonheid’

Een vernieuwingsbeweging

In juni 2008 heb ik in de Fonteinkerk drie keer gepreekt over 2 Korintiërs 3 vers 18. In oktober 2011 verscheen mijn boek ‘Kijken naar de Heer. Veranderen door zijn schoonheid’ waarin deze preken een plek hebben gekregen. Van harte hoop ik dat de boodschap van 2 Korintiërs 3 vers 18 (kortweg: 3vers18) via het het boek en het onderstaande materiaal verder mag komen. Sterker nog: ik hoop dat er een 3vers18-beweging op gang mag komen. Dat is een beweging van christenen die zich voor een persoonlijk geestelijk veranderingsproces willen laten inspireren door speciaal dit bijzondere Bijbelvers.

Korte meditaties

Verlangen naar verandering!? Dertig 3vers18meditaties (pdf)
Christus is alles. Dertig 3vers18meditaties (pdf)

Handreikingen

Jezus aanbidden – een praktische 3vers18handreiking (pdf)
Gebed om de vrucht van de Geest (pdf)
De namen, deugden, daden en woorden van Jezus (pdf)
Christocentrisch Bijbellezen – op een 3vers18manier (pdf)
Boekenlegger
Zeven centrale glorie-teksten uit de Bijbel (pdf)

Leesteksten

De glorie van Jezus (pdf)
U zegt: kom naar mij (pdf)
Veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid (pdf)
De uitstraling van Christus (pdf)
De glorie van Christus. Hoe een gemeente kan gaan groeien als zij Gods heerlijkheid zoekt (pdf)

De oorspronkelijke preken

Preek 1: Oh, wat mooi!
Leespreek | Liturgie | Presentatie | Bronwater (preeksamenvatting)

Preek 2: Kijk, kijk!
Leespreek | Liturgie | Presentatie | Bronwater (preeksamenvatting)

Preek 3: Een ware metamorfose!
Leespreek | Liturgie | Presentatie | Bronwater (preeksamenvatting)

De preeksamenvattingen in één document (pdf)

Achtergrondteksten

Het bestuderen van de volgende teksten kan je helpen om ook met je verstand meer zicht te krijgen op de glorie van Christus en het belang van het kennen en genieten van die glorie. Het zijn geen eenvoudige teksten, en voor een deel zijn ze ook in het Engels.

Isaac Ambrosius over Zien op Jezus (1683)
John Owen over The Glory of Christ (1684)
Jonathan Edwards over The Excellency of Christ (1736)
Herman Bavinck over de heerlijkheid van God (1897)
John Piper, The Lion and the Lamb (2001)
Spurgeon, The Gospel of the Glory of Christ (2 Corinthians 4:4)
Spurgeon, The Glory of God in the Face of Jesus Christ (2 Corinthians 4:6)