Van september tot november 2021 gaf ik de online cursus ‘Geworteld leven. Groeien in spiritualiteit’. Na afloop van de cursus konden deelnemers een enquête invullen. Iets van de opbrengst van de enquête vind je hieronder terug.

Nieuwe cursussen?

Hieronder staan thema’s voor online cursussen die de komende tijd misschien worden aangeboden door de School voor Spiritualiteit. Aan welke van de cursussen zou je zo mee willen doen als je kijkt naar het thema?

In het grafiekje staan de titels niet voluit. Zie daarvoor deze lijst:

 1. Verlangen naar het goede leven: over kerk zijn vandaag
 2. Het Onze Vader: leren bidden van Jezus
 3. Zoek het geluk: de gelukkigprijzingen van Jezus
 4. Verstillen: de weg van de stilte
 5. Henri Nouwen: spirituele teksten lezen
 6. Anselm Grün: spirituele teksten lezen
 7. De heilzame kracht van contemplatie
 8. Stil, mijn ziel, wees stil 2022 (herhaling van de cursus uit 2020)
 9. Hoe kan ik de Bergrede leven?
 10. Hoe creëer ik zelf een leefregel?
 11. Lectio divina: een verdiepende cursus over bidden met de Bijbel

De thema’s ‘Henri Nouwen: spirituele teksten lezen’ en ‘Hoe kan ik de Bergrede leven?’ springen er duidelijk uit! Dus daar ga ik zeker mee aan de slag. Concreet: tussen Pasen en Pinksteren 2022 hoop ik een online cursus over de Bergrede te geven (gecombineerd met de vraag ‘Hoe creëer ik zelf een leefregel?’).

Ook met het thema ‘Henri Nouwen: spirituele teksten lezen’ wil ik graag aan de slag gaan. Dat moet ik alleen nog wel even verder doordenken: welke vorm kan dat het beste krijgen? Webinars? Een cursus per mail? Podcasts?

Dit bracht de cursus mij

Ik vroeg aan de deelnemers ook wat de cursus hen had gebracht. Hieronder een twaalftal antwoorden:

 1. Een gegroeid verlangen steeds meer op Jezus te lijken en op Hem te vertrouwen.
 2. Rust en het besef dat het hebben van een relatie met Jezus (een groot woord) niet zit in het hebben van veel kennis en het doen van bijbelstudie, maar in de stilte. De ervaring hiermee ontroert me en ik wil hier meer mee oefenen.
 3. Echt verdieping van mijn gebed en ik heb geleerd om stil te zijn bij God. Heel bewust mijn tijd nemen om de nabijheid van God te zoeken.
 4. Verdieping, verrijking, alleen en samen zijn in coronatijd.
 5. Hoop, vreugde en dankbaarheid dat er nog mensen zijn als ik die zoekend zijn naar christelijke spirituele groei zowel individueel als in een groepsgebeuren: een geloofsgemeenschap rond Christus.
 6. Deze cursus heeft me meer gebracht dan ik had gehoopt. Ik krabbelde uit een dal van onzekerheid over mijn geloof en deze cursus heeft me geholpen om er verder uit te komen. Ik had zoiets echt even nodig. Ook heeft het me het laatste duwtje gegeven om op retraite te gaan in het klooster. En dat heeft veel teweeg gebracht. De cursus heeft in mijn leven iets positiefs in gang gezet! Ik ben ook erg blij met de website: Leven in de Kerk. Dank aan God voor wat hij in jou geeft!
 7. Mooie gesprekken nav de cursus en de reflectievragen met mijn cusrsusmaatje. We namen steeds 3 lessen bij elkaar en dat bracht extra diepgang. Om spiritualiteit te beleven en hoe dat een plek heeft of nog een grotere, mooiere plaats kan krijgen in ons geloofsleven.
 8. Door zoveel meer met het Woord van God en met verstilling bezig te zijn heeft het mij innerlijk zachter en milder gemaakt, althans zo voelt het, maar misschien ook vreemd om dat van jezelf te zeggen. Ik heb door omstandigheden meer dan voorheen mijn toevlucht tot God gezocht en hiervoor ook deze cursus gebruikt en ben hier erg door getroost. De cursus heeft mij steun gegeven om praktisch bezig te zijn met de ontwikkeling van mijn innerlijk leven. Het heeft mij verdieping gebracht in mijn leven. Tenminste dat denk ik, de tijd zal het leren.
 9. Mijn geloofsleven is verdiept. Ik besef steeds beter dat ik echt kind van God ben en met alles bij hem mag komen. Ieder moment van de dag.
 10. Ik vond het heel positief, het past ook echt bij mijn beleving, dat je bijvoorbeeld in een webinar vertelde over introverten en extraverten, dat was weer even een bemoediging dat ik mag zijn en geloven zoals ik ben, ook als je niet zo uitbundig bent.
 11. Inspirerend en praktisch toepasbaar. Leuk met de verschillende handreikingen, waar je je desgewenst verder in kunt verdiepen. Ik heb vooral de ‘functie’ van stilte meer leren ontdekken, vooral als een manier om in contact te komen met God.
 12. De mooiste boodschap van deze cursus was voor mij: als je in Jezus wortelt kom je tot bloei. Zoals in les 8 omschreven: ‘We mogen erop vertrouwen dat we tot bloei komen als we de stem van Jezus echt laten resoneren in ons hart en in ons leven.’ Deze boodschap spreekt mij in het bijzonder aan omdat ik al jarenlang ziek ben en aan huis/bed gebonden, en het daardoor mijn zoektocht is hoe ik tot bloei kan komen. Ik vond het supermooi welk antwoord Jezus hierop aan mij gaf via de teksten van deze cursus.

Dit wens ik de School voor Spiritualiteit toe

De online cursus ‘Geworteld leven. Groeien in spiritualiteit’ vormde min of meer het startschot voor de School voor Spiritualiteit. Je zou het ook de basiscursus van deze school kunnen noemen. Mijn hoop is dat de school zich komende jaren verder kan ontwikkelen en verdiepen. Daarom vroeg ik aan de deelnemers ook om deze zin af te maken: ‘Ik wens de School voor Spiritualiteit toe…’. Ook nu weer een twaalftal antwoorden:

 1. Heel veel zegen en inspiratie, zodat velen Jezus leren kennen en steeds meer liefhebben. En dat de stilte de basis mag zijn in het leven van velen. Daar wordt de wereld mooier van.
 2. Nog heel veel nieuwe cursussen te geven en daardoor mensen te inspireren. Heel veel cursisten, succes en alle goeds…
 3. Een ‘geworteld’ leven in Jezus, zodat er vanuit rust, geloof, hoop en liefde activiteiten ontplooid kunnen worden.
 4. Dat veel mensen door dit onderwijs geraakt worden door de boodschap van Christus’ liefde.
 5. Gods rijke zegen. Dat er nog veel meer mensen de weg vinden en verwezen worden naar deze school.
 6. Het Shalom waar de Joodse traditie voor staat… in alle opzichten ZEGEN!
 7. Dat God de school gebruikt op Zijn bijzondere manier en dat zij de deelnemers aan activiteiten nog lang tot zegen mag zijn.
 8. Ik hoop dat steeds meer mensen deze school gaan ontdekken en er een mooie beweging op gang komt die het persoonlijk geloofsleven van mensen verdiept en daarmee ook de kerk, als gemeenschap, dient.
 9. Dat er nog veel cursussen gegeven kunnen worden en veel mensen de weg vinden naar deze School. Vooral in deze Coronatijd is het fijn om op deze manier toch verdieping in het geloof te vinden en contact te hebben met anderen.
 10. Ga er alsjeblieft mee door omdat een spiritueel leven niet vanzelf gaat maar zoveel goeds voortbrengt als je leert te leven in de geest van Jezus. En houd de online vorm in stand. Daardoor kun je makkelijk veel mensen bereiken.
 11. Groei en meer bekendheid, zodat de School voor spiritualiteit zelfstandig kan bestaan op basis van vrijwillige bijdragen en een sluitende business case.
 12. Veel richting en uitnodiging van De Geest om vorm en richting aan deze School te geven, en daarnaast een toenemend bereik onder zoekers, dwalers en volgers om hen te bereiken en dichter bij Jezus en Zijn Geest te brengen. De velden zijn wit…