De volgende handleiding is bedoeld als leidraad voor iemand die leiding wil geven aan een gezamenlijke oefening in lectio divina. De begeleider van de gezamenlijke lectio divina maakt gebruik van de onderstaande teksten die hardop worden gezegd. De lectio divina zelf wordt ingeleid met een gebed om de leiding van de heilige Geest.

GEBED OM DE HEILIGE GEEST

1 LECTIO

“Ik lees nu twee keer het gekozen Schriftgedeelte voor. Ik wil jullie vragen uit dat Schriftgedeelte één woord of één zinswending naar boven te laten komen waardoor je je op dit moment in het bijzonder aangesproken voelt. Nadat ik het Schriftgedeelte tweemaal heb voorgelezen is er een tijd van stilte (zo’n drie minuten). Daarna nodig ik jullie uit om het woord of de zinswending waardoor je speciaal werd aangesproken hardop te zeggen.”

(LEZING 1 – tweemaal)

(STILTE…)

“Ik nodig je nu uit om, als je dat wilt, hardop het woord of de zinswending uit het gelezen Schriftgedeelte te zeggen waardoor je je in het bijzonder voelde aangesproken.”

(DELEN…)

2 MEDITATIO

“Ik lees nu nogmaals het Schriftgedeelte voor. Ik wil je vragen om daarna te mediteren over het woord of de zinswending waardoor je je speciaal aangesproken voelde. Straks ontvang je de gelegenheid om in een of twee zinnen te delen wat er uit je meditatie is gekomen. Je kunt vragen als deze overwegen: ‘Wat zegt de Geest tegen mij? Hoe is dat van toepassing in mijn leven?'”

(LEZING 2)

(STILTE…)

“Als je wilt, mag je nu in een of twee zinnen zeggen wat er uit je meditatie in de stilte naar voren is gekomen.”

(DELEN…)

3 ORATIO

“Ik lees nu opnieuw het Schriftgedeelte voor. Na deze lezing zal er tijd zijn voor een gebed dat opkomt uit je meditatie over het ontvangen woord of de ontvangen zinswending.”

(LEZING 3)

(STILTE…)

“Ik wil je vragen om, als je dat wilt, biddend onder woorden te brengen wat je als antwoord het woord of de zinswending tegen God wilt zeggen.”

(DELEN…)

4 CONTEMPLATIO

“Ik lees het Schriftgedeelte nu voor de laatste keer voor. Daarna is er een tijd van stilte die als doel heeft om het gehoorde nog dieper tot je door te laten dringen en om je erop voor te bereiden het gehoorde met je mee te nemen in het dagelijkse leven. Ik zal deze stille tijd beëindigen met een kort dankgebed.”

(LEZING 4)

(STILTE…)

DANKGEBED