Gods Geest werkt 2003-2006

Vier achtereenvolgende jaren (2003-2006) organiseerde de werkgroep ‘Gods Geest werkt’ vier congressen om het verlangen naar meer van de Geest te thematiseren. En dat is gezegend! Er is meer aandacht dan ooit – met name in de reformatorische kerken – voor de Persoon en het werk van de Geest van Christus. Tijdens drie van de congressen heb ik een toespraak gehouden. Hieronder vind je ze:

Gods Geest werkt door (2008)

In mei 2008 werd in Drachten een vervolg georganiseerd op Gods Geest werkt. Ik heb toen gesproken over Jezus’ woorden: ‘Vrienden noem ik jullie’ (Johannes 15:15). Het ging over geestelijke vriendschap met Jezus. Hieronder tref je een uitgeschreven versie van de toespraak aan, de passage over ‘de vertrouwelijke vriendschap met Jezus’ uit de ‘Navolging’ van Thomas à Kempis én hoofdstukje 38 uit mijn boek ‘Jezus aanbidden. De glorie van Christus’. En ook nog enkele handreikingen en een krantenartikel.