Zou je de acht gelukkigprijzingen van Jezus je veel meer eigen willen maken? Zodat ze steeds meer een bron voor je worden om Jezus te leven? Luister hieronder dan naar de voorlezing van Matteüs 5:3-10 door verschillende mensen in verschillende vertalingen!


Nieuwe Bijbelvertaling 2004 – door Jos

The Message – door Maria

Petrus Canisius vertaling – door Matty

Fryske Bibeloersetting – door Griet

Grunneger Biebel- door Jan