Tijd met Jezus – luisteren in de stilte van de Jezusruimte.

Vanaf 2 september 2019 hebben de dagelijkse meditaties een gewijzigde opzet. Kern daarvan:

  • er is voor de lezer meer ruimte voor eigen meditatie
  • er is meer ruimte voor stilte
  • er worden in de overdenking minder woorden gebruikt
  • de korte overdenking is geschreven vanuit het perspectief van Jezus

De opzet van elke meditatie is als volgt:

  • LEES: je leest de gekozen Bijbelwoorden aandachtig (een paar keer) vanuit de vraag: ‘Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?’
  • LUISTER: je laat de korte overdenking tot je spreken, luisterend naar de stem van Jezus.
  • BID: je bidt de korte gebedszin en voegt daar als je wilt eigen woorden aan toe.
  • WEES STIL: je sluit deze ‘Tijd met Jezus’ af met enkele ogenblikken stil zijn waarin je de rust ontvangt die Jezus geeft, de rust van waaruit je de dag ingaat met alles wat die dag brengt.

Lees ook: Tijd met Jezus – een nieuw seizoen