Het boek ‘Je bent een mooi mens’ is ontstaan vanuit een prekenserie die ik in 2011 heb gehouden in de Fonteinkerk in Haarlem. Hieronder kun je die preken teruglezen (de geluidsopnames zijn helaas verloren gegaan). En ook is er een handreiking bij elke preek voor gesprek.

Je bent een mooi mens… Hoe God je karakter vormt (2011)