Onderstaande vragen helpen je op weg om geloofsgesprekken te voeren over wat je in het boek gelezen hebt.

Inleidend

 1. Wat stel jij je voor bij de glorie van Christus?
 2. Welke rol speelt aanbidding van Jezus in jouw leven? Wat zou je willen leren?
 3. Hoe helpt het onderscheid tussen namen, deugden, daden en woorden van Jezus je om meer zicht te krijgen op zijn glorie?

Bij deel 1: Namen van Jezus

 1. Welke van de tien genoemde namen van Jezus vind je de mooiste? Welke de belangrijkste? Waarom?
 2. Welke naam zou je beter willen leren kennen? Hoe ga je dat doen?
 3. Welke namen van Jezus vind je nog meer in de Bijbel?
 4. Welke Bijbeltekst heeft je in dit deel bijzonder aangesproken?

Bij deel 2: Deugden van Jezus

 1. Welke van de tien genoemde deugden van Jezus vind je de mooiste? Welke de belangrijkste? Waarom?
 2. Welke deugd zou je beter willen leren kennen? Hoe ga je dat doen?
 3. Kun je nog andere deugden bedenken die bij Jezus horen?
 4. In welke deugd zou jij in je dagelijkse leven graag willen groeien?
 5. Welke Bijbeltekst heeft je in dit deel bijzonder aangesproken?

Bij deel 3: Daden van Jezus

 1. Welke van de tien genoemde daden van Jezus treft je het meest? Welke vind je de belangrijkste? Waarom?
 2. Zet nog eens vijf andere daden van Jezus naast elkaar door in een van de evangeliën te gaan lezen. Wat valt je op?
 3. Welke daden van Jezus vind je het navolgen speciaal waard in jouw leven?
 4. Welke Bijbeltekst heeft je in dit deel bijzonder aangesproken?

Bij deel 4: Woorden van Jezus

 1. Welke van de tien genoemde uitspraken van Jezus vind je de mooiste? Welke de belangrijkste? Waarom?
 2. Zoek nog tien woorden van Jezus op en bespreek wat je er in treft.
 3. Welke Bijbeltekst heeft je in dit deel bijzonder aangsproken?
 4. Hoe kun je zo leren spreken dat je woorden ‘als van Jezus’ zijn?
 5. Wat neem je vooral mee in je dagelijkse leven na het lezen van dit boek?