Vandaag gaan we Jezus Christus leren kennen als de schepper van hemel en aarde. Misschien klinkt dat je wat vreemd in de oren. God de Vader is toch de schepper?

Maar lees dan eens mee met wat er in de Bijbel gezegd wordt over Jezus, de Zoon van Gods liefde: ‘Beeld van God, de onzichtbare, is hij, eerstgeborene van heel de schepping: in hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen. Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in hem’ (Kolossenzen 1:15-17).

Er wordt wel eens gezegd dat de aandacht voor een persoonlijke relatie met Jezus ten koste gaat van onze betrokkenheid op de schepping. En dat omgang met Jezus je in de binnenkamer brengt met voorbijzien van het alledaagse leven in de aardse werkelijkheid. Maar dat moet dan toch een groot misverstand zijn, dat berust op een gebrekkige kennis van Christus. Want Christus leren kennen betekent hem leren kennen als de Heer van je hart én als de Heer van het heelal. Daarin proef je weer iets van de glorie van Jezus, dat het allebei tegelijk waar kan zijn: de Heer van je hart is de Heer van het heelal!

Dat Jezus ook alles te maken heeft met de schepping, komen we drie keer in het eerste hoofdstuk van een Bijbelboek tegen: Genesis 1, Johannes 1 en het al genoemde Kolossenzen 1.

In Genesis 1 maken we al kennis met de drie-enige God die in al zijn volheid betrokken is bij het scheppingswerk. ‘In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water. God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht’ (Genesis 1:1-3). Zie je het? God (de Vader) schept in het begin. God de Geest, zwevend over het water, is er helemaal bij betrokken. En God de Zoon ontmoeten we in het gesproken Woord. Want Christus is het Woord van God.

De scheppingskracht van Jezus Christus zien we ook terug in het eerste hoofdstuk van het Johannes-evangelie. Over het Woord, dat is Christus, wordt gezegd: ‘Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen’ (Johannes 1:3-4). Dat de woorden van Jezus die hij sprak op aarde levend waren, heeft alles te maken met zijn creatieve betrokkenheid op de schepping die als orde uit de chaos werd wakker geroepen door de sprekende God. Niets is geworden zonder Christus. Niets wordt zonder Christus. Zonder Christus wordt het ook nooit wat.

En dan zijn we weer terug bij Kolossenzen 1. Wat staat het daar helder en magistraal op Schrift. De Jezus van het kruis, de Jezus die timmerde in Nazaret, de Jezus die wandelde door de bergen van het beloofde land en voer op de wateren van datzelfde land, de Jezus die aan het meer van Galilea brood vermenigvuldigde, deze Jezus is de schepper van hemel en aarde (samen met zijn Vader en zijn Geest). En het gaat nog verder. Want alle dingen zijn niet alleen door hem geschapen, ze zijn ook allemaal voor hem geschapen. En dan wordt ook Psalm 19 bijvoorbeeld een lied voor Christus: ‘De hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel roemt het werk van zijn handen’ (Psalm 19:2). 

Als ik kijk naar de sterrenhemel, als ik loop op het strand, als ik rust in de schaduw van een loofboom, als ik een berg beklim, als ik zwem in het water van een bosmeertje, als ik schaats op een Nederlands kanaal, als ik vogels kijk, als ik zit in mijn achtertuin, als ik wandel door de stad, als ik de aarde omspit of als ik bomen snoei, als ik streel of gestreeld wordt, als ik doe aan milieubeheer, als ik opkom voor diersoorten die dreigen uit te sterven, als ik geniet van de ondergaande zon en als ik meebeleef dat er in de schepping zoveel stuk is – dan ben ik dichtbij Jezus, de schepper.

Nog één stap verder gaan we nu: ‘Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in hem.’ (Kolossenzen 1:17). Christus zorgt voor ons. Pas kort geleden viel het me op dat de dagelijkse zorg, die meestal verbonden wordt met onze Vader in de hemel, aan het begin van de Heidelbergse Catechismus in de vertrouwde handen van Jezus Christus wordt gelegd: ‘Hij bewaart mij zo, dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd kan vallen.’ Christus zorgt voor mij. Christus zorgt voor ons. Christus houdt deze wereld in zijn handen. Christus zegent de aarde met de zegen die hij gaf terwijl Hij naar de hemel ging. In zijn scheppende handen, die doorboorde handen van de gekruisigde en opgestane schepper van de hemel en de aarde, zijn we veilig. Alles bestaat in hem!

Om te doen

De Christus die we in de Schrift ontmoeten, leren we ook kennen in de schepping. Verheerlijk daarom hem als je geniet van de natuur, als je zit in de tuin of rondwandelt in een winterlandschap. Erken en verheerlijk de Heer van je hart als de Heer van het heelal.

Om te leren

In hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen. Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in hem.

Kolossenzen 1:16-17

Om te bidden

Heer Jezus Christus, u die schepper bent, de hemel verhaalt van uw eer en ik wil daarin meedoen: wat bent u machtig en groot en eindeloos zorgzaam. Ik prijs u vanwege uw almacht waarmee u alles in stand houdt en regeert. Leer mij om de schepping en de dagelijkse werkelijkheid van mijn leven te ontdekken als plaatsen waar ik u ontmoet. Amen.