Van 1 januari tot 9 februari 2024 kon je hier het online leestraject ‘Jezus aanbidden’ volgen. Het leestraject is nu voorbij, maar hieronder nog volledig beschikbaar.

Kijk hier het introductiewebinar terug:

Of luister het introductiewebinar terug als podcast:

Inhoud

Voorwoord

De glorie van Christus aanbidden

Jezus aanbidden met 40 zinnen

Deel 1 Namen van Jezus

Introductie Deel 1

Dag 1 | U bent de messias
Dag 2 | U bent het lam van God
Dag 3 | U bent de bruidegom
Dag 4 | U bent Gods mysterie
Dag 5 | U bent de Mensenzoon
Dag 6 | U bent de goede herder
Dag 7 | U bent Gods evenbeeld
Dag 8 | U bent de hoeksteen
Dag 9 | U bent de hogepriester
Dag 10 | U bent het licht voor de wereld

Deel 2 Deugden van Jezus

Introductie Deel 2

Dag 11 | U bent eeuwig
Dag 12 | U bent goed
Dag 13 | U bent wijs
Dag 14 | U bent almachtig
Dag 15 | U bent barmhartig
Dag 16 | U bent rechtvaardig
Dag 17 | U bent liefdevol
Dag 18 | U bent nederig
Dag 19 | U bent heilig
Dag 20 | U bent alomtegenwoordig

Deel 3 Daden van Jezus

Introductie Deel 3

Dag 21 | U bent mens geworden
Dag 22 | U geeft onderricht
Dag 23 | U geneest
Dag 24 | U hebt geleden
Dag 25 | U bent gestorven aan het kruis
Dag 26 | U bent opgestaan uit de dood
Dag 27 | U bent naar de hemel gegaan
Dag 28 | U geeft uw Geest
Dag 29 | U pleit voor ons
Dag 30 | U komt terug

Deel 4 Woorden van Jezus

Introductie Deel 4

Dag 31 | U zegt: kom tot inkeer
Dag 32 | U zegt: kom naar mij
Dag 33 | U zegt: maak je geen zorgen
Dag 34 | U zegt: jullie licht moet schijnen
Dag 35 | U zegt: mijn vrede geef ik jullie
Dag 36 | U zegt: houd je aan mijn geboden
Dag 37 | U zegt: ik was een vreemdeling
Dag 38 | U zegt: vrienden noem ik jullie
Dag 39 | U zegt: je hebt niet meer dan mijn genade nodig
Dag 40 | U zegt: ik kom spoedig

Jezus aanbidden in de praktijk

Gesprekvragen