Daden van Jezus

Jezus kwam op aarde om iets te doen: het werk te volbrengen dat zijn Vader hem had opgedragen! In het Johannes-evangelie getuigt Jezus daar steeds weer over.

Mijn voedsel is: de wil doen van hem die mij gezonden heeft en zijn werk voltooien.
Johannes 4:34

Maar ik heb een belangrijker getuigenis dan Johannes: het werk dat de Vader mij gegeven heeft om te volbrengen. Wat ik doe getuigt ervan dat de Vader mij heeft gezonden.
Johannes 5:36

Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat u mij opgedragen hebt.
Johannes 17:4

Elk werk dat Jezus deed op aarde is een uitnodiging om hem te leren kennen en om te groeien in onze bewondering voor hem. Zoals we trots kunnen zijn op wat andere mensen hebben gedaan of wat we zelf tot stand hebben gebracht, zo kunnen we ook met diep respect gaan kijken naar wat Jezus op aarde heeft gedaan.

Maar dat niet alleen. Want Jezus werkt door. Zijn werk is nog niet af. Zeker, toen hij stierf, kon hij zeggen:

Het is volbracht.
Johannes 19:30

Maar zijn werk gaat door vanuit de hemel. Ook nu is Jezus vierentwintig uur per dag en zeven dagen per week voor ons aan het werk. Vanuit de hemel leidt hij ons, regeert hij ons, troost hij ons, schenkt hij ons zijn Geest.

Als we willen groeien in de aanbidding voor Jezus om zijn werk, dan moeten we zien wat hij deed en wat hij doet en wat hij nog gaat doen. Hij die is en die was en die komt is degene die grote daden doet, grote daden deed en grote daden zal doen. Het is onze roeping die daden te kennen en te verkondigen:

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht.
1 Petrus 2:9