Kan ik veranderen? Die vraag kun je wel eens stellen, bijvoorbeeld als je worstelt met een nare karaktertrek of met een zonde die steeds terugkeert in je leven. Het is heel verleidelijk om dan te zeggen: ‘Zo ben ik nu eenmaal’. En je bent blij dat Jezus voor je zonden en voor je nare karaktertrekken is gestorven.

En nu wil ik helemaal niets afdoen aan dat kostbare geschenk van vergeving uit genade. Maar Paulus vroeg het al een keer hardop: ‘Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen?’ En zijn antwoord luidt in alle helderheid: ‘Dat in geen geval. Hoe zouden wij, die dood zijn voor de zonde, nog in zonde kunnen leven?’ (Romeinen 6:1-2).

Luister goed, want dit is de waarheid in Christus: je kunt veranderen, je kunt breken met zonde, je kunt in de loop van je leven groeien in liefde en reinheid, in vrijheid en vreugde, in hulpvaardigheid en het aanvaarden van de ander! Maar dat kun je niet zelf. Misschien probeer je dat al wel een hele tijd: om jezelf te veranderen. Je spant je er voor in en als het dan toch mislukt, dan denk je: ‘Morgen doe ik het beter.’ Maar ik kan je garanderen dat je het morgen niet beter doet zolang je het zelf blijft proberen.

Want er is maar één manier waarop wij gaan veranderen. Het is de manier die God ons door zijn Geest geeft: kijken naar Jezus. Dat maakt Paulus ons duidelijk als hij zegt: ‘Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd’ (2 Korintiërs 3:18). Daar staat het zwart op wit. We gaan door de Geest veranderen als we de glorie en de luister van Jezus op ons af laten komen.

Voor het woord ‘aanschouwen’ in deze tekst kun je ook het woord ‘weerspiegelen’ gebruiken. Daarbij kun je denken aan een reflector: een reflector kaatst het licht dat er op schijnt terug. Als kinderen van God kunnen wij het licht van Jezus’ genade en liefde en waarheid terugkaatsen naar God zelf en naar de mensen om ons heen. Maar ook als je het woord ‘aanschouwen’ gewoon laat staan, als eenvoudigweg aandachtig kijken, zijn de gevolgen hetzelfde: als we met heel ons hart naar Jezus kijken, en genieten van zijn schoonheid en kracht en blijdschap, dan zullen we langzamerhand gaan merken dat we andere mensen worden. Mensen in wie steeds meer zichtbaar wordt van de ‘gestalte van Christus’ (Galaten 4:19), mensen die steeds meer ‘het evenveeld van Gods Zoon’ worden (Romeinen 8:29), mensen die steeds meer ‘de gezindheid van Christus Jezus’ krijgen (Filippenzen 2:5).

Misschien vraag je je af of dat dan van de ene dag op de andere moet gebeuren. Nee, dat moet niet. Want God is zo genadig! Hij gunt ons in zijn genade echte verandering, maar hij gunt ons ook de tijd. We veranderen ‘meer en meer’ zegt Paulus. Het is een groeiproces. Net als met een plantje: door licht en regen en warmte groeit het langzamerhand uit tot iets moois. Als je aan zo’n plantje gaat lopen trekken, gaat het plantje stuk.

Het is wel belangrijk dat er dan niets tussen jou en Jezus in zit. Paulus heeft het over een sluier die moet worden weggenomen zodat je ‘met onbedekt gezicht’ kunt kijken. Als jij je wel eens afvraagt waarom er niet meer geestelijke groei in je leven is, dan is het goed om jezelf ook deze vraag te stellen: zijn er dingen die tussen mij en Jezus in staan, zodat ik niet voluit kan kijken in het licht van zijn glorie? Dan kan het gaan om bepaalde zonden bijvoorbeeld, of om een verslaving, om pijn uit het verleden die je maar laat voortwoekeren, of om de wil om het toch zelf te doen in eigen kracht. 

Dat alles en nog veel meer kan ervoor zorgen dat de ogen van je hart onvoldoende open zijn voor de luister van de Heer. Bid de Geest dan om inzicht en om kracht om los te laten. Bid de Geest om overgave. Want God wil zo’n mooi mens van je maken! Hij wil zo graag dat in je leven steeds meer zichtbaar wordt wie je door genade in Christus al mag zijn. 

Om te doen

Lang en liefdevol kijken naar Jezus. Als je dat steeds vaker doet, zul je door zijn Geest gaan lijken op Jezus: je wordt een mooier mens. Hoe meer we kijken naar Jezus, hoe meer we gaan lijken op Jezus! Maar hoe kijk je naar iemand die je niet kunt zien? Je lichamelijke ogen laten je hier in de steek. Maar met de ogen van je hart en van je verbeelding kun je Jezus voor je zien: als leraar op de berg, als koning op de ezel, als gezeten aan Gods rechterhand in het volle licht van de heerlijkheid, als de zon.

Om te leren

Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.

2 Korintiërs 3:18

Om te bidden

Heer Jezus Christus, u wilt dat ik naar u kijk, en u wilt mij door uw Geest al kijkend veranderen zodat ik ga lijken op u. En dat wil ik ook: veranderen naar uw beeld. Geef toch dat u steeds meer gestalte in mij aanneemt, dat uw glorie van mijn leven afstraalt. Help me om door uw Geest af te rekenen met alles wat daarbij in de weg staat. Amen.