Wie ben ik? Op deze vraag moeten we allemaal een antwoord leren geven. Het is de vraag naar onze identiteit. Maar nu is er een groot probleem, namelijk dit: dat we het antwoord op de verkeerde plaatsen zoeken. We zoeken onze identiteit bijvoorbeeld vaak in wat we doen: ons beroep, onze maatschappelijke positie. We zoeken onze identiteit in wat we kunnen, hoeveel we weten, hoe we eruit zien. We laten onze identiteit bepalen door wat andere mensen over ons zeggen of door onze familieverbanden (‘ik ben een echte…’ en vul dan je achternaam maar in).

Veel mensen hebben door moeilijke en verdrietige levenservaringen ook een verwrongen zelfbeeld gekregen. Allerlei kwetsuren (van gebrek aan liefde en waardering tot geestelijk en lichamelijk misbruik) hebben ertoe geleid dat ze zich waardeloos voelen: ‘Ik doe er niet toe. Ik ben niet belangrijk. Ik mag er niet zijn.’ En heeft de kerk daar vaak niet ook nog een schepje bovenop gedaan door heel sterk te benadrukken dat we zondige mensen zijn? Deze uitspraak van Paulus mag zich onder veel gelovigen in een grote populariteit verheugen: ‘Ik ellendig mens!’ (Romeinen 7:24).

Maar ik zou nu graag willen dat je één ding onthoudt, niet alleen vandaag, maar ook morgen en heel je verdere leven: als kind van God vind je je identiteit alleen in Christus! Ik herhaal het nog een keer: als kind van God vind je je identiteit alleen in Christus! Alleen aan zijn voeten kun je leren een antwoord te geven op de vraag: ‘Wie ben ik?’

In Christus. Dat is een heel belangrijke uitdrukking in het Nieuwe Testament. Die uitdrukking gaat over onze verbondenheid met Jezus en zijn verbondenheid met ons. Als we in Christus zijn, dan vormen we met hem een eenheid. En in die eenheid is al het zijne het mijne en al het mijne het zijne. Dat betekent bijvoorbeeld dat mijn zonde en schuld niet langer van mij zijn, maar van hem: hij is er voor gestorven, en na zijn opstanding deelt hij door zijn Geest de vergeving uit. Het betekent ook dat Christus’ volmaaktheid en kracht en liefde en geduld de mijne zijn. En pas als ik dat met hart en ziel weet, kan ik ook leren om een antwoord te geven op de vraag naar mijn identiteit.

Dan valt er ook een heleboel weg, wat we vaak zo belangrijk vinden: onze positie, ons man of vrouw zijn, ons hetero of homo zijn, ons gewaardeerd of niet-gewaardeerd worden, onze afkomst, onze inzet, onze ijver. Ik moet dan denken aan wat Paulus daarover zegt: ‘Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen’ (Filippenzen 3:7-8). Je kunt daarbij denken aan zo’n grote grijze kliko-container: gooi alles wat je van jezelf belangrijk vindt en alles wat andere mensen over je zeggen en denken maar in die afvalcontainer. En win dan Christus! Want als je Christus hebt, zul je ontdekken wie je ten diepste bent: een nieuwe schepping (2 Korintiërs 5:17), een vriend van Jezus (Johannes 15:15), een kind van God (1 Johannes 3:1), een heilige (Efeziërs 1:1), iemand die tegen alles bestand is (Filippenzen 4:13).

En weet je: het antwoord op de vraag ‘Wie ben ik?’ bepaalt in hoge mate hoe je je gedraagt. Als jij jezelf vooral ziet als een zondaar, dan zul je je ook als zondaar gaan gedragen. Als je jezelf ziet, in Christus, als een nieuwe schepping, zul je je ook steeds meer als een vernieuwd mens gaan gedragen. Als je jezelf ziet als iemand die, in Christus, alles kan, dan zul je ontdekken dat je, als het gaat om heilig leven, veel meer kunt dan je ooit gedacht hebt.

Daarom nog één keer: als kind van God vind je je ware identiteit alleen in Christus! Zoek je identiteit dan ook in hem en niet langer in wat andere mensen van je vinden of waar dan ook in. Je zult er een mooier mens van worden. Iemand aan wie steeds meer zichtbaar wordt dat je in Christus bent en dat Christus in jou is.

Om te doen

Als christen vind je je ware identiteit in Christus. Lees de onderstaande teksten hardop, en geloof met hart en ziel dat wat er gezegd wordt ook werkelijk waar is.

  1. Ik ben een kind van God (1 Johannes 3:1)
  2. Ik ben een vriend van Jezus (Johannes 15:15)
  3. Ik ben als rechtvaardige aangenomen (Romeinen 5:1)
  4. Ik ben bevrijd van de wet van de zonde (Romeinen 8:2)
  5. Ik ben gekocht en betaald (1 Korintiërs 6:20)
  6. Ik ben een lid van Christus’ lichaam (1 Korintiërs 12:27)
  7. Ik ben een nieuwe schepping (2 Korintiërs 5:17)
  8. Ik ben een heilige (Efeziërs 1:1)
  9. Ik ben geschapen om de weg te gaan van goede daden (Efeziërs 2:10)
  10. Ik ben een tempel van de heilige Geest (1 Korintiërs 6:19)

Om te leren

Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.

2 Korintiërs 5:17

Om te bidden

Vader in de hemel, u hebt aan ons de Zoon van uw liefde gegeven. Door uw Geest wil hij in mij wonen en mag ik in hem zijn. Ik vraag u om mij te helpen mijn ware ik alleen in Jezus, uw Zoon, te zoeken. Laat me ontdekken wat het betekent dat ik in hem een nieuwe schepping ben, een geliefd kind van u, meer dan overwinnaar. Amen.