1 Matteüs 5:17-48

Dit gedeelte staat deze week centraal. Lees en/of luister nog eens de hele Bergrede. Klik hier.

2 Webinar

Het webinar van deze week vond dinsdagavond 16 april plaats van 19.30 uur tot 20.30 uur. Kijk het webinar hier terug of luister het webinar terug als podcast:

Het gesprek gaat over deze vragen:

 1. Wat bedoelt Jezus als Hij zegt dat Hij gekomen is om de wet te vervullen en niet af te schaffen?
 2. Wat wordt bedoeld met ‘de Wet of de profeten’?
 3. Wat betekent het woord ‘gerechtigheid’ en waarom is het zo’n kernwoord in de Bergrede?
 4. Wat wordt bedoeld met ‘het minste van deze geboden’?
 5. Wat is ‘overvloedige gerechtigheid’ (groter dan die van de schriftgeleerden)?
 6. Hoe kan deze overvloedige gerechtigheid ons hart (meer en meer) vervullen?
 7. Welke geestelijke disciplines helpen daarbij?
 8. Hoe laten de zes illustraties zien wat de overvloedige gerechtigheid is die Jezus vraagt maar ook wil geven?
 9. Zit er samenhang tussen en progressie in de zes illustraties?
 10. Wat is de korte samenvatting van elk van de illustraties van overvloedige gerechtigheid?
 11. Welke rol speelt de liefde in de Bergrede?
 12. Wat is de functie van vers 48 (‘Wees dus volmaakt…’)?
 13. Wat betekent het woord dat vertaald wordt met ‘volmaakt’ (’teleios’)?

3 Preek: Jezus is onze wet

Hieronder kun je een preek beluisteren die Jos Douma 2017 hield over de vraag welke plek de wet heeft in het leven van volgelingen van Jezus die naar de Bergrede willen luisteren en zich willen laten leiden door de Geest van Jezus. De preek maakte ook onderdeel uit van een eerdere cursus, in 2022, over de Bergrede van Jezus.

Direct onder de podcast vind je een samenvattende weergave van de preek zodat je de preek, terwijl je luistert, goed kunt volgen.

4 Overvloedige gerechtigheid: 6 illustraties

Een goed leven is volgens Jezus een leven in gerechtigheid. Dat dit wat hem betreft geen karig leven is, wordt duidelijk in Matteüs 5:17-20. Bas van der Graaf heeft daarover een serie preken gehouden met bijbehorende handouts. Hieronder vind je dat materiaal. Advies: verdiep je eerst in thema #0 en daarna in één van de zes illustraties (alles is wel wat veel).


#0 OVERVLOEDIGE GERECHTIGHEID

Mattheüs 5:17-20 Een goed leven is volgens Jezus een leven in gerechtigheid. Dat dit wat hem betreft geen karig leven is, wordt duidelijk in deze levensles.


#1 VEEL MEER DAN NIET DOODSLAAN

Mattheüs 5:21-26 Dit is de eerste van 6 illustraties bij wat Jezus bedoelt met ‘overvloedige gerechtigheid.’ Hoe kan deze gerechtigheid een medicijn zijn tegen onterechte woede, minachting en ontmenselijking?


#2 GEEN OVERSPEL IN HET HART

Mattheüs 5:27-30 Overspel is volgens Jezus geen spelletje. Maar welke rol spelen onze blikken in de ontwikkeling ervan? Hoe volgt ons hart onze ogen?


#3 OVERVLOEDIGE GERECHTIGHEID IN VERBROKEN RELATIES

Mattheüs 5:31-32 Ook relaties van liefde en trouw kunnen stukgaan. Volgens Jezus een ‘onmogelijke mogelijkheid’. Is er een ‘koninklijke weg’ mogelijk?


#4 LAAT JE JA JA ZIJN

Mattheüs 5:33-37 Hebben we het nodig om onze woorden geloofwaardig te maken door erbij te zweren? In het koninkrijk van God hebben woorden kracht in zichzelf.


#5 GEEN WEERSTAND MAAR OVERVLOEDIGE GERECHTIGHEID

Mattheüs 5:38-42 In het Oude Testament werd vergelding ingeperkt tot ‘oog om oog’. Niet meer, niet minder. Jezus leert echter helemaal niet te vergelden. Hoe kan hij dat zeggen?


#6 DE REVOLUTIE VAN DE LIEFDE

Mattheüs 5:43-48 De laatste illustratie bij het basisthema ‘overvloedige gerechtigheid’. Hoe Jezus een revolutie van liefde ontketende.


Kijk op deze site voor veel meer materiaal rond de Levenslessen van Jezus.

5 Jezus over #MeToo

Jos Douma hield in 2018 een preek over Matteüs 5:27-30 met als titel “Wat heeft Jezus te zeggen over #MeToo?” Hieronder kun je die preek beluisteren. En via deze link kun je een preeksamenvatting downloaden.