1 Matteüs 5:17-48

Dit gedeelte staat deze week centraal. Lees en/of luister nog eens de hele Bergrede. Klik hier.

2 Webinar

Het webinar van deze week vindt dinsdagavond 16 april plaats om 19.30 uur.

Klik op deze link of op de afbeelding hieronder.

We gaan in gesprek over deze vragen:

 1. Wat bedoelt Jezus als Hij zegt dat Hij gekomen is om de wet te vervullen en niet af te schaffen?
 2. Wat wordt bedoeld met ‘de Wet of de profeten’?
 3. Wat betekent het woord ‘gerechtigheid’ en waarom is het zo’n kernwoord in de Bergrede?
 4. Wat wordt bedoeld met ‘het minste van deze geboden’?
 5. Wat is ‘overvloedige gerechtigheid’ (groter dan die van de schriftgeleerden)?
 6. Hoe kan deze overvloedige gerechtigheid ons hart (meer en meer) vervullen?
 7. Welke geestelijke disciplines helpen daarbij?
 8. Hoe laten de zes illustraties zien wat de overvloedige gerechtigheid is die Jezus vraagt maar ook wil geven?
 9. Zit er samenhang tussen en progressie in de zes illustraties?
 10. Wat is de korte samenvatting van elk van de illustraties van overvloedige gerechtigheid?
 11. Welke rol speelt de liefde in de Bergrede?
 12. Wat is de functie van vers 48 (‘Wees dus volmaakt…’)?
 13. Wat betekent het woord dat vertaald wordt met ‘volmaakt’ (’teleios’)?

3 Preek: Jezus is onze wet

Hieronder kun je een preek beluisteren die Jos Douma 2017 hield over de vraag welke plek de wet heeft in het leven van volgelingen van Jezus die naar de Bergrede willen luisteren en zich willen laten leiden door de Geest van Jezus. De preek maakte ook onderdeel uit van een eerdere cursus, in 2022, over de Bergrede van Jezus.

Direct onder de podcast vind je een samenvattende weergave van de preek zodat je de preek, terwijl je luistert, goed kunt volgen.

4 Overvloedige gerechtigheid

Een goed leven is volgens Jezus een leven in gerechtigheid. Dat dit wat hem betreft geen karig leven is, wordt duidelijk in Matteüs 5:17-20.

Bas van der Graaf heeft daarover een handout gemaakt die je via onderstaande button kunt downloaden.


Kijk op deze site voor veel meer materiaal rond de Levenslessen van Jezus.

5 Jezus over #MeToo

Jos Douma hield in 2018 een preek over Matteüs 5:27-30 met als titel “Wat heeft Jezus te zeggen over #MeToo?” Hieronder kun je die preek beluisteren. En via deze link kun je een preeksamenvatting downloaden.