Het boek ‘Leven in verbondenheid. De kracht van het kennen van Christus’ is gegroeid uit een prekenserie die ik heb gehouden van maart tot mei 2005.

Die serie heb ik toen gehouden omdat ik ervan overtuigd ben dat het leven van de gemeente van Christus zal opbloeien naar de mate waarin we ons door de Geest laten leiden in een leven in verbondenheid. In de preken heb ik gewerkt vanuit deze (aan Larry Crabb ontleende en iets aangepaste) omschrijving van verbondenheid:

Verbondenheid ontstaat daar,
waar we vanuit de kracht van Christus in ons
werkelijk contact zoeken met de ander.

Hieronder zijn de samenvattingen van de toen gehouden tien preken te vinden. De preken zijn niet in uitgeschreven vorm beschikbaar.

Verbondenheid I: De Drie-enige God als Bron van verbondenheid
(2 Korintiërs 13:13)

Verbondenheid II: De zegen van het nieuwe verbond
(Lucas 22:20)

Verbondenheid III Houd Mij niet vast
(Johannes 20:17)

Verbondenheid IV: Verbondenheid in het huwelijk
(Efeziërs 5:31-32)

Verbondenheid V: Alleen zijn doe je samen
(Genesis 2:18a)

Verbondenheid VI: Verkeerd verbonden…
(2 Korintiërs 11:3)

Verbondenheid VII: Strijden om elkaars ziel
(Galaten 4:19)

Verbondenheid VIII: De taal van Gods liefde I
(1 Johannes 4:7)

Verbondenheid IX: De taal van Gods liefde II
(1 Johannes 4:7)

Verbondenheid X: De taal van Gods liefde III
(1 Johannes 4:7)


Over: Leven in verbondenheid

Ieder mens verlangt ernaar verbondenheid te ervaren met andere mensen. Toch is er juist op dit gebied heel veel nood. Onze samenleving wordt gekenmerkt door onverbondenheid en vervreemding. Ook in veel kerken zijn er processen gaande die verwijdering geven. Hoe vinden we nieuwe verbondenheid?

Dit boek biedt een handreiking voor het nadenken over deze thematiek. Het gaat over God en mensen, over de betekenis van de Drie-eenheid en het verbond, over het werk van de Geest van Christus en over verkeerde gebondenheden.

‘Leven in verbondenheid’ is een poging om in kerken en gemeenten het gesprek op gang te brengen over de grote kracht van verbondenheid in Christus als de weg om eenheid te zoeken en te vinden. Tegelijk wil het laten zien hoezeer liefdevolle verbondenheid de gemeente van Christus aantrekkelijk maakt voor wie Hem nog niet kennen.

Klik hier voor meer materiaal.

  • Over verlangen naar verbondenheid
  • Hoe kunnen we de taal van Gods liefde spreken?
  • Toegankelijk en persoonlijk geschreven
  • Met gespreksvragen voor kleine groepen

Leven in verbondenheid: meer materiaal

Ieder mens verlangt ernaar verbondenheid te ervaren met andere mensen. Toch is er juist op dit gebied heel veel nood. Onze samenleving wordt gekenmerkt door onverbondenheid en vervreemding. Ook in veel kerken zijn er processen gaande die verwijdering geven. Hoe vinden we nieuwe verbondenheid?