Op deze pagina vind je al het cursusmateriaal rond het eenvoudige woord ‘…’ (stilte).

 • 1 De zondagmorgenvideo
 • 2 Preek over ‘[…]’
 • 3 Luisterliederen
 • 4 Oefeningen
 • 5 Henri Nouwen over ‘De naaf van het leven’
 • 6 Gespreksvragen
 • Uit het kunstboek

1 De zondagmorgenvideo

In onderstaande video geef ik je een introductie in het twaalfde en laatste envoudige woord: […] (stilte) [of klik hier]:

2 Preek over ‘[…]’

In de Plantagekerk ging het zondagmorgen 19 maart over het eenvoudige woord ‘[…]’. Je kunt de preek hieronder terugkijken en -luisteren:

Luister de preek terug als podcast:

3 Luisterliederen

‘Stil, mijn ziel, wees stil’

‘U geeft rust’

‘Psalm 46 Woorden van waarde’

Lied van Job ‘het nulpunt’

4 Oefeningen

1 Lichaamsgebed (‘Naakte spiritualiteit’, blz. 290)

[…]
Leg je handen in je schoot, de ene in de andere,
of met vingers verstrengeld,
en zit zo in alle rust in Gods liefdevolle blik.

2 Eenvoudig gebed (‘Naakte spiritualiteit’, blz. 294)

Ik ben bij u, Heer. Als een…
(In welke opzichten ben je bij God?)

We zijn samen, levende God, samen als één.
(Stilte.)

Wij. Amen.
(Stilte.)

3 Haal alleen maar adem. Wees er gewoon

In onderstaande podcast lees ik een passage voor van blz. 275-276 waarin Brian McLaren een oefening in contemplatie beschrijft.

5 Henri Nouwen over ‘De naaf van het leven’

In hoofdstuk 26 ‘Naakt, slechts gekleed in stilte’ schrijft Brian McLaren onder meer over de verhouding van actie en contemplatie. Henri Nouwen heeft daarover ook geschreven. In onderstaande podcast kun je een passage over ‘De naaf van het leven’ horen voorlezen (uit het boek ‘Hier en nu. Leven in de Geest’):

6 Gespreksvragen

Hoofdstuk 26 – […]: naakt, slechts gekleed in stilte

 1. Een blanco canvas, lege ruimte, stilte; de auteur beschrijft deze als goed en kostbaar. Beschrijf in je eigen woorden waarom stilte zo’n bijzondere waarde kan hebben in het spirituele leven.
 2. Wie in jouw leven vind jij een goede luisteraar? Welke rol heeft het goed kunnen luisteren van deze persoon in jouw leven gespeeld? Op welke manieren kun jij God als luisteraar zien?
 3. De auteur beschrijft zijn moeite met contemplatieve stilte, vooral in zijn jonge jaren. Herken je die moeite? Waarom wel of waarom niet?
 4. Denk na over de ervaring van de gitarist en pianist die in dit hoofdstuk wordt beschreven. Wat vertelt dit verhaal je, of wat kun jij er beter door begrijpen?
 5. De auteur besluit dit hoofdstuk met: ‘En zou het kunnen dat contemplatie de pauzeknop is die de tijd bevriest zodat we luisteren naar het Luisteren en getuige zijn van de Getuige?’ Reageer op deze vraag.

Hoofdstuk 27 – […]: de cirkel is rond

 1. Volg het advies van de geestelijk leidsman in dit hoofdstuk. Deel je ervaring.
 2. Probeer in je verbeelding het beeld van het rustende kind uit Psalm 131 vast te houden. Welke emoties komen er in je op als je dit beeld vasthoudt, met jou als het kind en God als moeder voor jou?
 3. Herhaal de beschrijving van de auteur van de contemplatieve en charismatische benaderingen om God te ervaren. Welke van die benaderingen is voor jou het meest natuurlijk, en waarom? Wat zou je kunnen winnen door jezelf bloot te stellen aan de alternatieve benadering?
 4. Reageer op deze stelling: Er is niets radicaal activistischer dan een echt spiritueel leven, en er is niets echter spiritueel dan een radicaal activistisch leven.
 5. Waarom denk je dat de auteur dit hoofdstuk afsluit met het beeld van naakt in een rivier duiken? Wat voor invloed heeft dat beeld op jou?

Uit het kunstboek

Cursusdeelnemer Marian Zwartepoorte maakt naar aanleiding van de studie ‘Naakte spiritualiteit’ een kunstboek waarin zij iedere week naar aanleiding van haar gevoel en overdenking van de studie een bladzijde maakt, kleur en vorm geeft aan de woorden en de beleving van de studie.