Het Jezusgebed is een gebed dat vol is van de liefde voor de naam van Jezus. Die liefde wordt ook tot uitdrukking gebracht in een lied waarvan de tekst terug gaat op Bernardus van Clairvaux (11e/12e eeuw, een citaat uit een van zijn preken op het Hooglied).

‘Schrijft u over iets,
het kan me niet behagen als ik daarin Jezus niet lees.
Houdt u een betoog of bespreking,
het kan me niet boeien als Jezus er niet doorheen klinkt.
Jezus is honing in de mond,
een lied in het oor,
een juichkreet in het hart.’

Luister naar ‘O Jesu, nomen dulce’ gezongen door Andreas Scholl (hieronder vind je de tekst met een vertaling):


O Jesu nomen dulce / O Jezus lieflijke naam
Nomen admirabile / bewonderenswaardige naam
Nomen confortans / troostende naam
Quid enim canitur suavius / wat is zoeter om van te zingen
Quid auditur jucundius / wat is vreugdevoller om van te horen
Quid cogitatur dulcius / wat is lieflijker om aan te denken
Quam Jesus / dan Jezus
Dei filius / Gods Zoon

O nomen Jesu / O naam van Jezus,
verus animae cibus / waar voedsel voor mijn ziel
In ore mel / honing in de mond
in aure melos / muziek in het oor
in corde laetitia mea / vreugde in mijn hart

Tuum itaque nomen / Daarom wil ik uw naam
dulcissime Jesu / liefste Jezus
in aeternum in ore meo portabo / eeuwig in mijn mond dragen