Wandelen is belangrijk voor je fysieke en mentale gezondheid. Al wandelend kun je ook investeren in je geestelijke gezondheid! Hoe?

Door je ommetje met Jezus te maken en op de manier van de lectio divina te luisteren naar zijn stem.


De tekst van de Ommetje met Jezus Podcast

START

Welkom bij ommetje met Jezus!

Dit is de wandelpodcast van Tijd met Jezus die je helpt om tijdens een #ommetje te luisteren naar de stem van je Heer. Je vindt deze ommetje-podcast op www.tijdmetjezus.nl/ommetje.

Tijdens onze wandeling laten we de woorden van een korte Bijbeltekst in vier stappen steeds dieper tot ons door dringen: 1. we lezen, 2. we mediteren, 3. we bidden en 4. we zijn stil in Gods aanwezigheid. De stiltemomenten in deze podcast duren steeds zo’n 3 tot 4 minuten.

Ik spreek steeds in de wij-vorm om het besef levend te houden dat we altijd in verbondenheid met anderen naar Gods Woord luisteren.

Vragen nu eerst om de leiding van de heilige Geest dat ons ommetje een wandelen met de Heer wordt.

Heilige Geest, laat de woorden die klinken tot leven komen. We willen uw eigen stem horen, Jezus. Help ons om ons al wandelend af te stemmen op uw aanwezigheid in de woorden en aan de woorden voorbij. Amen.

Stap 1 | LEZEN

De Bijbeltekst voor het ommetje van deze keer is: vindplaats van de tekst wordt genoemd.

Luister met aandacht naar de woorden die twee keer worden voorgelezen. Wees er met je hoofd en met je hart helemaal bij en ontdek welke woorden je in het bijzonder aanspreken. Na de voorlezing is het een tijdje stil. Als je merkt dat je tijdens het wandelen in gedachten met iets anders bezig bent, merk dat dan gewoon op en keer vriendelijk terug naar de woorden van de Bijbeltekst.

De bijbeltekst wordt twee keer voorgelezen.

Stap 2 | MEDITEREN

De bijbeltekst komt nog een keer tot klinken. Neem daarna tijd om na te denken over de betekenis ervan voor jouw leven op dit moment. Wat komt er in je gedachten? Wat denk je dat God tegen je wil zeggen? Na de voorlezing van de tekst is het weer een tijdje stil. Dwalen je gedachten af? Dat geeft niks. Keer als je dat opmerkt gewoon weer terug naar de woorden van de bijbeltekst.

De bijbeltekst wordt één keer voorgelezen.

Stap 3 | BIDDEN

Neem, als de tekst zo meteen weer een keer tot klinken komt, wat tijd om te bidden. Ga met wat er al lezend en mediterend is gebeurd naar God. Vraag hem, dank hem, prijs hem. Bid met woorden in de verwachting dat God naar je luistert.

De bijbeltekst wordt één keer voorgelezen.

Stap 4 | STIL ZIJN

De tekst komt nog een keer tot klinken. Daarna is het stil. Er zijn woorden genoeg geweest. Wees, terwijl je rustig doorwandelt, aandachtig aanwezig in Gods aanwezigheid. Hij is hier.

De bijbeltekst wordt één keer voorgelezen.

SLOT

De 20 minuten zijn nu voorbij. Als je nog verder wandelt, probeer dan aandachtig aanwezig te blijven je bewust van Gods tegenwoordigheid. Laat dit gebed je vergezellen.

Heer, U bent hier. Ga zelf met ons mee en wijs ons de weg naar het leven.

In de naam van de Vader

en van de Zoon

en van de heilige Geest.

Amen.