Vooraf

Wat mooi dat je deze cursus gaat volgen! Ik ben zelf ook benieuwd wat het gaat brengen.😃 De cursus ontstaat gaandeweg de komende weken. Ik heb bij het begin nog geen duidelijk, afgerond en voorbereid programma klaar. De lessen ontstaan gaandeweg de cursus.

Wel is dit duidelijk:

 • Elke les zal 3 tot 5 onderdelen hebben.
 • Ik bedenk niet alles zelf maar zal in de lessen materiaal dat ik gevonden heb op internet binnen de cursus aanbieden als cursusmateriaal (zoals bijvoorbeeld podcasts, blogs en video’s over Henri Nouwen en video’s waarin je Henri Nouwen zelf aan het woord hoort).
 • Ik kies ervoor om één boek in het bijzonder aandacht te geven: ‘Alles nieuw. Een uitnodiging tot geestelijk leven’. Je hoeft dat boek niet zelf te hebben (het is momenteel ook niet nieuw verkrijgbaar in het Nederlands). De oorspronkelijke Engelse titel van dit boek is: ‘Making All Things News: An Invitation to the Spiritual Life’.
 • Ik maak ook zelf enkele video’s en podcasts met onderwijs over Henri Nouwens gedachtegoed rond spiritueel leven.
 • Ik geef gedurende de cursus twee keer een webinar van vijf kwartier. De data daarvan staan nog niet vast. De webinars zullen vooral gewijd zijn aan het boek ‘Alles nieuw’.
 • Ik nodig je uit om zelf een boek van Henri Nouwen te kiezen om gedurende de looptijd van de cursus te lezen of te herlezen. Je zou Nouwens bekendste boek ‘Eindelijk thuis’ kunnen herlezen (ruim 90 procent van de deelnemers gaf aan dit boek al te kennen), maar je zou ook een ongelezen boek dat je op de plank hebt staan kunnen lezen of een boek van Nouwen kunnen kopen dat je nog niet kent en hebt.
 • Voel je vrij om de cursus in eigen tempo te volgen en ook onderdelen over te slaan of op een later tijdstip te doen. De ene deelnemer zal ook meer tijd beschikbaar hebben dan de ander. Ook vanuit dat oogpunt kun je rustig onderdelen overslaan of voor later bewaren als je meer tijd hebt.

1.1 Inleiding: Waarom een cursus over Henri Nouwen?

Kijk naar deze video waarin ik je meeneem in de vraag waarom ik deze cursus aanbied.

1.2 Wie was Henri Nouwen?

Henri Nouwen (Wikipedia)

Henri Jozef Machiel Nouwen (Nijkerk, 24 januari 1932 – Hilversum, 21 september 1996) was een Nederlandse katholieke priester van het aartsbisdom Utrecht (in 1957 als priester gewijd), hoogleraar aan Amerikaanse universiteiten en schrijver van christelijke boeken. De laatste tien jaar van zijn leven woonde hij in Daybreak in Toronto, Canada, in een woongemeenschap met mensen met een handicap als geestelijke verzorger.

Neem als je wilt nu de tijd om je wat verder te verdiepen in de levensloop en betekenis van Henri Nouwen. Dat kan bijvoorbeeld via onderstaande drie links.

1.3 Alles nieuw: inhoud en voorwoord

Voor deze cursus heb ik als leidraad gekozen voor het boek ‘Alles nieuw. Uitnodiging tot geestelijk leven’ (ik vertel daar iets over in bovenstaande video). Ik denk dat het boek in alle kortheid een prachtige inleiding geeft in de thematiek van ‘spiritueel leven’!

Henri Nouwen heeft zijn boeken altijd op een heldere manier gestructureerd. ‘Alles nieuw’ heeft deze opbouw. Onder de inhoud lees je ook het korte voorwoord, met daarbij enkele reflecties.


Inhoud

 1. Voorwoord
 2. Inleiding
 3. Al het overige
  • Inleiding
  • Vol
  • Onvervuld
   • Verveling
   • Wrok
   • Neerslachtigheid
   • Eenzaamheid
  • Conclusie
 4. Eerst Gods koninkrijk
  • Inleiding
  • Jezus’ leven
  • Ons leven
  • Conclusie
 5. Zoek van harte
  • Inleiding
  • Afzondering
  • Gemeenschapsleven
  • Tot slot
 6. Besluit

Voorwoord

“Meerdere vrienden vroegen me de afgelopen jaren van tijd tot tijd: ‘Wat bedoel je eigenlijk als je spreekt over het spiritueel leven?’ Telkens dacht ik dan: kon ik hun maar een eenvoudig boekje geven met een begin van antwoord. Hoewel er veel uitstekende boeken over het spiritueel leven verschenen zijn, had ik toch het gevoel dat er nog plaats was voor een dergelijk boekje. Ik wilde graag een tekst schrijven die in een paar uur te lezen is en die zowel kan uitleggen wat spiritueel leven is, alsook het verlangen wekt om
zelf zo te gaan leven. Veel ideeën zijn al eerder verwoord door anderen en ook door mijzelf, maar ik hoop en bid dat deze teksten een steun in de rug mogen zijn voor hen die zich ‘vol maar onvervuld’ voelen.”


Reflectie:

 • Het gaat dus om “een eenvoudig boekje”. Maar laat je niet bedriegen door die eenvoud. Wat Henri Nouwen schrijft is even toegankelijk als diepgaand! Zijn boeken kun je steeds opnieuw lezen, ze brengen altijd weer vernieuwing en verdieping.
 • Zowel “uitleggen” als “verlangen wekken”: dit boekje lees je dus niet alleen om informatie op te doen over spiritueel leven, maar ook en misschien wel allereerst om je verlangen naar spiritueel leven te laten aanwakkeren. Stel dus steeds jezelf vragen als: ‘Wat doet dit met me? Welke verlangen van mijn wordt hier geraakt?’
 • “Vol maar onvervuld”: hiermee raakt Henri Nouwen de thematiek aan van het eerste deel van zijn boek. Wat zijn jouw eigen gedachten bij deze woorden?

1.4 Een podcast

Op 21 september 2021 was het 25 jaar geleden dat Henri Nouwen overleed. Er verschenen rond die datum meerdere podcasts waarin het ging over de betekenis van Henri Nouwen. Een daarvan kwam als aflevering #23 uit van de podcast van het Nederlands Dagblad ‘Dick en Daniël geloven het wel’. Zij zijn in gesprek met Leo Fijen die de redacteur was van de ‘Glossy’ ‘Henri’ die destijds verscheen. Luister hieronder naar de podcast.