De laatste les: de cursus is afgelopen. Ik hoop dat de cursus je nieuwe inspiratie heeft gebracht. Ik vond het zelf in elk geval mooi om ermee bezig te zijn en hernieuwd kennis te maken met het werk van Henri Nouwen. In deze slotles vind je een video rond de thematiek van ‘Hier en nu’, een vragenlijst die je kunt invullen om terug te blikken en nog enkele suggesties voor een eigen vervolg van het bezig zijn met het spirituele gedachtegoed van Henri Nouwen

12.1 Ons toevertrouwen aan het ‘hier en nu’

In onderstaande video deel ik als afronding van de cursus nog iets over de titel ‘Hier en nu’ van deze cursus als de kern van waar het over gaat. Ik sta stil bij dit citaat uit het eerste hoofdstuk van ‘Alles nieuw’ waar Henri Nouwen schrijft over het leven dat vaak zo vol is maar onvervuld aanvoelt: “Doordat we ons steeds maar voorbereiden op wat er zou kunnen gebeuren, vertrouwen we ons zelden helemaal toe aan het hier en nu.” Ik verbind dat ‘hier en nu’ met de drie disciplines van de afzondering, de gemeenschap en de dienstbaarheid. En ik lees iets voor uit ‘Jezus volgen. Thuiskomen in tijden van angst’ van Nouwen.

12.2 Vragenlijst

Via onderstaande button kom je bij een korte vragenlijst. Fijn als je die wilt invullen! Deze vragen worden gesteld:

  • Wat heeft de cursus je gebracht?
  • Hoe zou je zelf verder bezig willen blijven met het gedachtengoed van Henri Nouwen?
  • Als er een volgende cursus over Henri Nouwen zou komen binnen de School voor Spiritualiteit, welke onderwerpen zouden dan centraal kunnen staan? En zou je dan ook weer meedoen?
  • Heb je nog andere feedback op de cursus zoals die gegeven is?

12.3 Suggesties voor vervolg

In de slotvideo heb ik het boek al genoemd: ‘Jezus volgen. Thuiskomen in tijden van angst’. Dat zou een mooi boek kunnenzijn om te lezen in de 40dagentijd die begint op woensdag 14 februari 2024. Het boek is samengesteld op basis van zes toespraken die Henri Nouwen hield in 1985 door Gabrielle Earnshaw. Je kunt haar erover horen in onderstaande podcast:

Verder heb ik zelf geboeid geluisterd en gekeken naar een video met een lezing van Ron Rolheiser ‘Henri Nouwen: A Saint For The Complex’:

12.4 Doneren

Op de aanmeldpagina van de cursus stond te lezen: “Aan het meedoen aan deze online cursus zijn vooraf geen kosten verbonden. Na afloop zal er een donatie worden gevraagd met als richtlijn 20 euro. Maar als je geen of weinig financiële middelen hebt, is het ook prima als je meedoet zonder na afloop een donatie te geven!”

Doneren kan via deze button: