logostadvolengelenZwolle. Stad vol Engelen

Download tekst als pdf

Zo luidt de slogan die de gezamenlijke Zwolse kerken presenteren op Koningsdag 2016. Daarmee sluiten de kerken aan bij de aanwezigheid van de Glazen Engel vlak voor de Grote Kerk op de Grote Markt. Ontmoetingsplaats voor velen. Wie heeft er nog nooit bij de Glazen Engel afgesproken?

Glazen Engel

Het beeld is gemaakt door Herman Lamers en op 18 juni 2010 onthuld. De kunstenaar over het beeld: “De opdracht voor het beeld was om op deze historisch belangrijke plek van Zwolle een verbinding te leggen tussen het verleden en het heden. Michaël is de beschermengel van Zwolle en staat op één van de torens van de Grote Kerk met draak en zwaard. Hij beschermt de stad tegen het kwaad. Ik wilde een moderne transparante Michaël tussen de mensen zetten. Deze moderne engel is geen wrakende, maar een menselijke figuur die tussen de mensen staat en voortdurend verandert door het licht: van een donker duister beeld tot een helder verschijnsel.”

Je bent een engel

De kerken kiezen ook voor een positieve insteek als het gaat om hun presentie in de stad. Een engel is toch allereerst een helper, een beschermer, een figuur die je eraan herinnert dat er meer is tussen hemel en aarde. De christelijke kerk vertelt daarover een eigen verhaal waarin Jezus en Gods nieuwe wereld centraal staan. Maar de engel is niet het eigendom van het christelijke geloof. De engel is van iedereen. Zo willen we tegen ieder mens aankijken: ‘Je bent een engel!’ Want in ieder mens schuilt een herinnering aan God.

Gastvrij zijn

In de Bijbel is de engel verbonden met de thematiek van gastvrijheid: “Houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen” (Brief aan de Hebreeën 13:2). Zwolle is een gastvrije stad. Daarom past dat beeld van de Glazen Engel ook zo goed in het hart van de stad. Gastvrij zijn houdt in: ruimte scheppen voor de ander die zo vaak zo anders is dan jij. Wat is dat belangrijk in een stad waar we echt samen willen leven. Dat kan niet zonder beschermengelen. Op een andere plek in de Bijbel (het Boek van de Psalmen 91) klinken deze bemoedigende woorden: “Hij vertrouwt je toe aan zijn engelen, die over je waken waar je ook gaat. Hun handen zullen je dragen, je voet zul je niet stoten aan een steen.”

Een leger engelen

Maar er zijn nog meer engelen. Ze lopen allemaal rond in de stad om die stad leefbaar te maken en te houden. De Engel van Barmhartigheid. De Engel van Verbondenheid. De Engel van Vrede. De Engel van Verbinding. De Engel van Eenheid. De Engel van Geduld. De Engel van Gerechtigheid. De Engel van Liefde. De Engel van Hoop. Elke engel herinnert ons eraan dat er in ons allemaal een engel woont én dat we hemelse hulp nodig hebben om waar te maken waar we naar verlangen: een stad waar het goede leven opbloeit.

Zwolse kerken

logo-gemeente-zwolleDe kerken maken deel uit van de Zwolse samenleving. Ze willen niet belerend en vanuit de marge aanwijzen wat er fout is. Want dat is geen goed nieuws. Omdat christenen geloven in goed nieuws (over Gods nieuwe wereld die nu al zichtbaar kan worden waar mensen oprecht samen leven) willen ze graag aanwezig zijn om te helpen en bij te dragen aan het realiseren van de gezamenlijke droom van de stad: een plek waar iedereen zich thuis voelt omdat het er bruist van het goede leven.

Samen

‘Wij geloven dat het leven sámen beter wordt’. Die woorden klinken in het promotiefilmpje Welkom in Zwolle. Dat geloven wij als kerken van Zwolle ook. Sámen met alle engelen maken we een mooie stad van Zwolle. ‘Vier samen met ons het Zwolse goede leven. Samen groeien. Samen vooruit.’

 

Kijk ook hier:

Download tekst als pdf