Module 2: Introductie

Met deze les begint Module 2 die gaat over: het goede leven. De vraag die we in deze module aan de orde stellen is: Hoe kunnen we zo spreken over het goede nieuws van Jezus, dat we het kunnen verbinden met ons alledaagse leven? Daar zijn veel bijbelse woorden en uitdrukkingen voor beschikbaar. Geloven. Koninkrijk van God. Het nieuwe leven. Discipelschap. Wandelen met de Heer. Jezus navolgen.

Ik kies in deze cursus dus voor deze uitdrukking: het goede leven. Dat roept aan de ene kant associaties op met genieten van wat het leven op deze aarde te bieden heeft. Dat genieten gebeurt dan bij voorkeur samen met andere mensen. Aan de andere kant is de uitdrukking het goede leven ook open naar de boodschap van de Bijbel: het gaat over het leven, het échte leven dat gekomen is door Jezus en dat werkelijkheid wordt door zijn Geest.

In deze module van tien lessen verkennen we die werkelijkheid en vragen we ons af wat dat goede leven nu eigenlijk is en hoe je in dat goede leven kunt oefenen en groeien. Zo geef ik woorden aan een manier van kijken naar kerk zijn en geloven waarvan ik hoop dat die als inspirerend en relevant wordt ervaren.

2.1 Leven, echt leven

Er zijn heel veel uitspraken van Jezus die ik erg mooi vind. Een van die uitspraken is de laatste jaren steeds meer voor mij gaan betekenen. Ook omdat ik de indruk heb dat Jezus daarin de kern aangeeft van waar het in het goede nieuws om draait. Het gaat me om deze woorden van Jezus: ‘Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. Ik ben de goede herder’ (Johannes 10:10-11).

Ik ben gekomen om… Jezus verwoordt hier dus niets minder dan zijn missie. ‘Dit is mijn missie, met dit doel ben ik op aarde gekomen: om jullie het leven te geven in al zijn volheid. Overvloedig leven. Léven!’Jezus zegt dit in het kader van zijn uitspraken over zijn identiteit als de goede herder. Dat is mooi en goed om ons te realiseren. Jezus spreekt hier als pastor. Dat is in de kerk ook een bekend woord. We spreken over pastoraat en over een pastorale gemeente. Maar ik heb de indruk dat dat wel eens een wat al te knusse betekenis heeft gekregen: dat we goed voor elkaar zorgen. Nu is daar niets mis mee. Laat de kerk in welke vorm dan ook beslist ook een plaats zijn waar mensen voor elkaar zorgen en waar we samen ervaren dat God voor ons zorgt.

In al zijn volheid

Maar Jezus zegt, juist in zijn rol als goede herder: ‘ik kom jullie het leven in al zijn volheid geven’. Pastoraat gaat dus over leven dat tot bloei komt, dat weer begint te stromen, dat beantwoordt aan Gods bedoeling. Dat is ook nodig omdat er allerlei tegenkrachten werkzaam zijn. We verlangen naar leven omdat we ook zoveel dood ervaren. Jezus brengt dat onder woorden door eerst te zeggen: ‘Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen’. Inderdaad, er zijn krachten werkzaam in en rond de kerk (in welke vorm dan ook) en er zijn ook mensen die erop uit zijn om mooie dingen af te pakken, om andere mensen kapot te maken en om wat goed is af te breken. We zien ook het resultaat in ons eigen leven en in kerken: wat is er veel gedoe, wat maken mensen elkaar het leven zuur, wat is er veel oordeel en veroordeling. Dat is allemaal de dood. Maar dan is Jezus daar om te zeggen dat hij het leven komt brengen in al zijn volheid. Hij komt dus niet alleen herstellen wat kapot is. Hij komt alles weer echt goed en mooi maken. Hij brengt maar niet het leven. Hij brengt het leven – in al zijn volheid! Overvloedig leven. In het Engels staat er: ‘life abundant’. Het abundante leven, het leven dat overstroomt, het overvloedige leven zoals alleen God dat kan geven omdat hij immers de levende God is, de God die vanaf het allereerste begin erop uit is dat mensen léven.

Léven

Hier wordt het Griekse woord ‘zoée’ gebruikt. Dat is een ander woord dan het Grieke ‘bios’ dat ook leven betekent (zoals in biologie). Bios gaat over het fysieke leven. Zoée gaat over het leven dat eeuwigheidswaarde heeft. Het leven van Gods nieuwe wereld. Hemels leven op aarde. Daar is Jezus dus voor gekomen. Om dat leven in overvloed uit te delen. Als het daar dan ook om gaat in kerk zijn, dan is het zo belangrijk dat we ook leven vanuit een mentaliteit van overvloed. Dat ontbreekt er echter vaak aan: we leven voor we het weten vanuit een mentaliteit van tekort. Dan letten we op wat er mis is, wat er ontbreekt, wat niet volgens de regels en de afspraken gaat. Een mentaliteit van tekort brengt benauwdheid met zich mee. Dan gaat het knellen in de kerk. Dan staat niet het goede leven centraal, maar het afgepaste leven waar we zelf de controle over willen hebben.

Maar dat staat dus haaks op de bedoeling van Jezus. ‘Ik ben gekomen om het leven te geven in al zijn volheid.’ Telkens als we hem goede herder noemen moet dat dus meeresoneren: hij is onze herder om ons te leiden naar het leven in al zijn volheid. Het is precies daarvoor dat hij zijn leven heeft gegeven. Het is precies daarvoor dat hij opgestaan is. ‘Om het leven te geven in al zijn volheid.’

‘Ik ben gekomen om het leven te geven in al zijn volheid.’ Ik zou het mooi vinden als die woorden steeds door blijven klinken als je verder gaat met deze cursus. Alles daarin is een uitwerking van deze missie van Jezus:

Leven geven.

In al zijn volheid. Overvloedig. Abundant.

Het goede leven.

Beter nog dan je je voor kunt stellen

Extra materiaal

1.

Luister naar de preek die ik in de morgendienst van 6 september 2015 hield over het thema ‘Het goede leven’ n.a.v. Johannes 10:10.

2.

Bij de preek is er ook een preeksamenvatting met gesprekvragen. Misschien heb je er wat aan. Klik op de link:

PreekKracht: Ik ben gekomen om het leven te geven