Onderaan deze pagina vind je de podcast en extra input.


Reflectie: Ons

Jezus leert ons bidden. Hij zegt zoveel als: richt je eerst op God, want als je dat hebt gedaan, sta je goed voorgesorteerd om ook voor jezelf te bidden.

Hoewel, voor jezelf bidden? Dat is er eigenlijk niet bij in dit gebed. Je bidt voor ons. Je bidt in verbondenheid met andere mensen, met alle mensen. Eerst: uw, uw, uw. En dan: ons, ons, ons.

Want Jezus weet wat we nodig hebben, weet waar onze kwetsbaarheid en zwakheid zit. Ja, Jezus leert ons hier heel kwetbaar bidden. Als mensen die hun leven niet in de hand hebben. Als mensen die fouten maken. Als mensen die wel hun best doen maar toch vaak te maken hebben met tegenkrachten die ze niet zomaar de baas zijn.

“Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.”

Brood. We hebben het broodnodig. Meer nog: we kunnen niet zonder Gods goede zorgen voor alle aspecten van ons bestaan. Want ook liefde, geborgenheid, gezondheid, intimiteit, verbondenheid, betekenisvol leven – we hebben het allemaal broodnodig en het komt ons niet vanzelf aanwaaien.

Schulden. Er is veel gebrokenheid. Veel mislukt. Ons wordt onrecht aangedaan. We doen anderen onrecht. We falen. Tegenover God. Tegenover anderen. Tegenover onszelf. We zijn imperfect. God weet daar weg mee. Hij vergeeft en leert ons vergeven. Door Jezus.

Het kwaad. Het is groter dan wijzelf. De boze. Duivelse dilemma’s. Demonen die ons gevangen houden. Vijanden. We zijn vaak zelfs onze eigen grootste vijand. We hebben redding nodig. Ingrijpen van God, omdat we er zelf niet uit komen.

Ons, ons, ons. Niemand uitgezonderd. We delen samen in de imperfectie van het bestaan. Onvolmaakte mensen op zoek naar een genadige Vader.


Praktijk: Lectio

Zelf ben ik al jarenlang geïnspireerd door een vorm van bidden die lectio divina heet. In dit en de volgende drie hoofdstukjes wil ik je uitnodigen deze vorm van gebed ook toe te passen in je leven.

Lectio divina is een manier van biddend bijbellezen (of zelfs: de bijbel bidden) die wortelt in de traditie van het klooster. Al eeuwenlang bidden mannen en vrouwen in kloosters op deze manier met de bijbel. De laatste jaren raken ook steeds meer protestantse christenen geïnteresseerd in deze manier van lezen en bidden.

Het woord lectio betekent: lezing. Het woord divina betekent: goddelijk. Goddelijk lezen, zo zou je de term dus letterlijk kunnen vertalen. Maar ik laat de term hier onvertaald staan, om zo ook te blijven proeven dat het om een praktijk gaat met eeuwenoude wortels. Goddelijk lezen betekent in elk geval: dat je vertrouwt op de leiding van de heilige Geest bij het lezen van de woorden die van God zijn.

Lectio divina bestaat uit vier stappen die gezet worden terwijl je tijd doorbrengt met een kort bijbelgedeelte. Stap 1: lectio (lezen). Stap 2: meditatio (overdenken). Stap 3: oratio (bidden). Stap 4: contemplatio (aanschouwen). In de praktijk lopen deze stappen ook door elkaar heen.

De eerste stap is dus de lectio (lezen). Je leest heel aandachtig en langzaam de bijbeltekst. Je kunt de tekst een paar keer overschrijven of uit je hoofd leren. Hardop uitspreken heeft ook een eigen waarde. Je kunt bij het herhalen ook steeds op een ander woord het accent leggen. Zo raak je vertrouwd met de tekst.

Probeer het maar eens met deze uitspraak van Jezus (Johannes 15:16):

“Jullie hebben niet mij uitgekozen,
maar ik jullie,
en ik heb jullie opgedragen
om op weg te gaan
en vrucht te dragen,
blijvende vrucht.”


Gebed: Luister

Bidden is verlangen.

Een verlangen dat al heel lang met me mee gaat, vind je verwoord in deze uitspraak van Paulus (2 Korintiërs 3:18):

“Wij allen
die met onbedekt gezicht
de luister van de Heer
aanschouwen,
zullen meer en meer
door de Geest van de Heer
naar de luister van dat beeld
worden veranderd.”

Dát bidden is: je verbinden met Gods nieuwe wereld, met het werk dat de Geest aan het doen is, onopvallend vaak, op de achtergrond. Maar het gaat intussen wel over de luister van de Heer: zijn heerlijkheid, zijn glorie, zijn schitterende uitstraling, zijn indrukwekkende intimiteit, zijn onnavolgbare liefde.

Wij in hem is hij in ons.

“Wij allen
die met onbedekt gezicht
de luister van de Heer
aanschouwen,
zullen meer en meer
door de Geest van de Heer
naar de luister van dat beeld
worden veranderd.”


Luister de podcast

De podcasts van ‘Zin in bidden’ worden gepubliceerd via het podcastkanaal ‘Tijd met Jezus’. Je kunt je ook abonneren op deze podcast in je favoriete podcast-app (bijvoorbeeld hier in Google Podcasts).

Extra

Onze Vader: een prekenserie

Graag attendeer ik je op een prekenserie die ik hield over het Onze Vader. Het is een beetje veel om nu met heel die serie van zeven preken aan de slag te gaan. Maar misschien kun je er in elk geval even mee kennis maken en een (stukje van een) preek luisteren.

Via deze link vind je die prekeserie: Open leven. Samen bidden en hoop verspreiden.

2 Korintiërs 3:18: een extra handreiking

Zou je meer willen lezen over 2 Korintiërs 3:18? Lees dan bijvoorbeeld: een praktische 3vers18handreiking.


Hier vind je al het materiaal van deze online cursus bij elkaar op één pagina: Zin in bidden – de cursus in podcastvorm.

De podcasts van ‘Zin in bidden’ zijn ook terug te vinden op YouTube.