Samen bidden en hoop verspreiden

Op deze pagina tref je een prekenserie aan: ‘OPEN LEVEN. Samen bidden en hoop verspreiden’ centraal stond.’ In de preken word je meegenomen in het vinden van een antwoord op de vraag hoe je als christen kunt leven, hoe je de weg die Jezus wijst dagelijks kunt ervaren.

De prekenserie en de ondersteunende materialen die zijn aangereikt waren gebaseerd op het cursusboek ‘Open leven. Ervaar de weg die Jezus wijst‘ van Gert-Jan Roest. In dat boek vormt het gebed dat Jezus ons leerde (het ‘Onze Vader’) de bron voor een leven waarin we samen bidden en hoop verspreiden.

Overzicht

  • Open leven 1: Vertrouwen ‘Onze Vader in de hemel’
  • Open leven 2: Vreugde ‘Laat uw naam geheiligd worden’
  • Open leven 3: Hoop ‘Laat uw koninkrijk komen’
  • Open leven 4: Commitment ‘Laat uw wil gedaan worden’
  • Open leven 5: Vrijgevigheid ‘Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben’
  • Open leven 6: Verzoening ‘Vergeef ons onze schulden’
  • Open leven 7: Alertheid ‘Breng ons niet in beproeving’

Door de coronacrisis, die ertoe leidde dat we vanaf zondag 15 maart 2020 geen ‘gewone’ diensten meer hadden, is de laatste preek uitgesteld. Ander thema’s en zaken kregen voorrang. Op zondag 17 januari 2021 heb ik alsnog die zevende en laatste preek gehouden over: Alertheid.

Hieronder vind je de preken en het materiaal eromheen terug.

Open leven 1 – Vertrouwen (6 oktober 2019)

Onze Vader in de hemel

Open leven 2 – Vreugde (3 november 2019)

Laat uw naam worden geheiligd

Open leven 3 – Hoop (1 december 2019)

Laat uw koninkrijk komen

Open leven 4 – Commitment (5 januari 2020)

Laat uw wil gedaan worden

Open leven 5 – Vrijgevigheid (2 februari 2020)

Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben

Open leven 6 – Verzoening (1 maart 2020)

Vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven hebben wie ons iets schuldig was

Open leven 7 – Alertheid (17 januari 2021)


Biddend leven en hoop verspreiden

In het boek nemen de twee pijlers ‘biddend leven’ en ‘hoop verspreiden’ een fundamentele plek in (naast ‘samen op weg gaan’). Over ‘biddend leven’ schrijft Gert-Jan Roest:

“Gebed heeft een cruciale rol in het christelijk leven, (het is een) centrale praktijk. Ook zonder gebed kunnen we ervan overtuigd zijn dat het christelijk geloof waar is. Maar om de echtheid ervan te proeven, om met vreugde te ontdekken dat Jezus ook vandaag leeft, hebben we – naast een christelijke gemeenschap en een gerichtheid op de ons omringende wereld – een persoonlijk gebedsleven nodig. Zonder een persoonlijk gebedsleven kunnen we wel een tijdje meegenomen worden door anderen in een christelijke gemeenschap maar op den duur wordt onze beleving van de christelijke gemeenschap en de christelijke samenkomst steeds vlakker. Zonder een persoonlijk gebedsleven wordt het christelijk geloof al snel een christelijke vorm van humanisme waarbij je wel christelijke waarden praktiseert (waarvoor oprecht hoera’) maar de levende realiteit in het hart van het christelijk geloof (Jezus) op afstand blijft (echt jammer).”

Een persoonlijk gebedsleven vormt voor een christen dus de kern voor zijn of haar leven met God in deze wereld. Tegelijk is dit gebed in de binnenkamer er helemaal op gericht om uitgeleefd te worden in het gewone dagelijkse leven vol ontmoetingen, taken, werk en al die andere dingen die er gebeuren. Dat wordt in dit boek samengevat in de uitdrukking: ‘hoop verspreiden’. Met alles wat we zeggen en doen kunnen we (vanuit de inspiratie die we in gebed ontvangen) verschil maken in deze wereld en iets van Gods nieuwe wereld (het koninkrijk van God) laten zien en ervaren aan andere mensen. Dat is hoop-gevend!

Deze twee gaan dus steeds samen op, vanuit de zeven onderdelen van het gebed dat Jezus ons leerde: ‘biddend leven’ én ‘hoop verspreiden’. In de afbeelding hiernaast zie je de zeven trefwoorden die parallel lopen met de zeven beden van het Onze Vader. Elk trefwoord heeft een ‘biddend leven’-kant (je oefent ermee, jee leert het ontvangen in je gebedspraktijk) én een ‘hoop verspreiden’-kant (je brengt het dagelijks in de praktijk in je gewone leven).