Groeien in contemplatief gebed

  • verdiep je eigen spiritualiteit
  • zet nieuwe stappen op de weg van gebed
  • maak kennis met contemplatieve spiritualiteit
  • ontdek en ervaar drie contemplatieve praktijken

Het verdiepen van je eigen spiritualiteit is in de beroepspraktijk een constante uitdaging. In deze cursus ontdek je nieuwe wegen voor de vorm en inhoud van je spiritualiteit en groei je in verlangen om God te ontmoeten in je binnenkamer.

In Matteüs 6 vers 6, in het hart van zijn beroemde Bergrede, zegt Jezus (Herziene Statenvertaling): “Maar u, wanneer u ​bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en ​bid​ tot uw Vader, Die in het verborgene is.” Hoe ziet gehoor geven aan deze uitnodiging er concreet uit in jouw leven als predikant of werker in de kerk? Wat of waar is die binnenkamer eigenlijk? En wat doe je precies als je tijd met de Vader doorbrengt in de binnenkamer?

In deze cursus behandelen we die vragen. Je gaat aan de slag met een contemplatieve spiritualiteit. Door theorie en praktijkoefeningen maak je je drie contemplatieve praktijken eigen: Lectio divina (biddend bijbellezen), het Jezusgebed en het Gebed van stilte (‘centrerend gebed’). Ook deel je je kennis en ervaring met anderen door het geven van een workshop in je eigen context.

Programma

Het programma volgt binnenkort.

Data en tijden

Data: dinsdagen 10 en 24 maart en 7 april 2020.
Tijden: van 10.30-12.30 en 13.30 tot 15.30 uur (lunchpauze van 12.30-13.30 uur)
Locatie: Theologische Universiteit Kampen, Broederweg 15

Meer informatie en opgeven: www.pepredikanten.nl.

Meer weten? Mail dan naar: jos@contemplatio.nl.

CERTIFICERING

De cursus heeft een omvang van 3 EC (12 uur college, 75 uur literatuurstudie, praktijkoefening, reflecties en het geven van een workshop). Participatie in de werkcolleges, inleveren van een persoonlijk dossier met reflecties op gedane oefeningen en gelezen literatuur zijn voorwaarde voor certificering.

DOCENT

Dr. Jos Douma is voorganger van de Plantagekerk in Zwolle, hij doceert het vak Christelijke Spiritualiteit aan de ETF in Leuven en is vanuit de spirituele vernieuwingsbeweging ‘Contemplatio’ mede-initiator van de Master Spiritualiteit die in september 2020 start aan de Theologische Universiteit Kampen. Daarnaast biedt hij voor verschillende doelgroepen onderwijs en oefening in spiritualiteit aan en schreef hij meerdere boeken over spiritualiteit en over kerk zijn. Bezoek zijn website: www.levenindekerk.nl.