Groeien in contemplatief gebed

 • verdiep je eigen spiritualiteit
 • zet nieuwe stappen op de weg van gebed
 • maak kennis met contemplatieve spiritualiteit
 • ontdek en ervaar drie contemplatieve praktijken

Het verdiepen van je eigen spiritualiteit is in de beroepspraktijk een constante uitdaging. In deze cursus ontdek je nieuwe wegen voor de vorm en inhoud van je spiritualiteit en groei je in verlangen om God te ontmoeten in je binnenkamer.

In Matteüs 6 vers 6, in het hart van zijn beroemde Bergrede, zegt Jezus (Herziene Statenvertaling): “Maar u, wanneer u ​bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en ​bid​ tot uw Vader, Die in het verborgene is.” Hoe ziet gehoor geven aan deze uitnodiging er concreet uit in jouw leven als predikant of werker in de kerk? Wat of waar is die binnenkamer eigenlijk? En wat doe je precies als je tijd met de Vader doorbrengt in de binnenkamer?

In deze cursus behandelen we die vragen. Je gaat aan de slag met contemplatieve spiritualiteit. Door theorie en praktijkoefeningen maak je je drie contemplatieve praktijken eigen: Lectio divina (biddend bijbellezen), het Jezusgebed en het Gebed van stilte (‘centrerend gebed’). Ook deel je je kennis en ervaring met anderen door het geven van een workshop in je eigen context.

Programma

Deze cursus gaat helaas niet door omdat er te weinig aanmeldingen zijn. Heb je toch belangstelling om rond deze thematiek een cursus te volgen, neem dan contact op via: jos@contemplatio.nl.

CERTIFICERING

De cursus heeft een omvang van 3 EC (12 uur college, 75 uur literatuurstudie, praktijkoefening, reflecties en het geven van een workshop). Participatie in de werkcolleges, inleveren van een persoonlijk dossier met reflecties op gedane oefeningen en gelezen literatuur zijn voorwaarde voor certificering.

DOCENT

Dr. Jos Douma is voorganger van de Plantagekerk in Zwolle, hij doceert het vak Christelijke Spiritualiteit aan de ETF in Leuven en is vanuit de spirituele vernieuwingsbeweging Contemplatio mede-initiator van de Master Christelijke Spiritualiteit die in september 2020 start aan de Theologische Universiteit Kampen. Daarnaast biedt hij voor verschillende doelgroepen onderwijs en oefening in spiritualiteit aan en schreef hij meerdere boeken over spiritualiteit en over kerk zijn. Bezoek zijn website: www.levenindekerk.nl.

Doelstellingen

Cognitieve doelstellingen

Na het volgen van deze cursus heeft de student kennis van en inzicht in:

 • het eigen karakter van een contemplatieve spiritualiteit;
 • de theorie en praktijk van drie contemplatieve praktijken: lectio divina, Jezusgebed en Centering Prayer;
 • de plaats van contemplatieve praktijken in het spirituele leven.

Vaardigheidsdoelstellingen

Na het volgen van deze cursus is de student in staat om:

 • de praktijken lectio divina, Jezusgebed en Centering Prayer op vruchtbare wijze te beoefenen;
 • anderen in te leiden en in te wijden in de beoefening van deze contemplatieve praktijken;
 • anderen de waarde te laten inzien van contemplatieve spiritualiteit

Attitudedoelstellingen

Na het volgen van deze cursus is de student:

 • overtuigd van het spirituele belang van contemplatieve praktijken voor eigen geloofsopbouw en voor spirituele kerkvernieuwing;
 • verlangend om de eigen binnenkamer-spiritualiteit blijvend te verrijken door het beoefenen contemplatieve praktijken
 • gemotiveerd om ook anderen te helpen de contemplatieve weg te ontdekken.

Werkvormen

 • Lezen van opgegeven literatuur.
 • Bijwonen van hoor- en werkcolleges.
 • Doen van praktijkoefeningen met lectio divina, Jezusgebed en Centering Prayer.
 • Het geven van een workshop over contemplatieve spirituele praktijken in de eigen werk-context.
 • Schrijven van reflectieverslagen (gebundeld in een Persoonlijk Dossier).

RELEVANTE LITERATUUR

 • Thomas Merton, Contemplatief gebed (verzorgd door Kick Bras), Meinema, 2015
 • Thomas Merton, Zaden van contemplatie, Damon, 2015
 • Ed Cyzewski, Vlucht, wees stil en bid. Wegen naar rust voor angstige christenen, Ark Media, 2019.
 • Peter Traben Haas, Contemplative Church. How Meditative Prayer and Monastic Practices Help Congregations Flourish, ContemplativeChristians.com, 2018.
 • Thomas Keating, Open hart, open geest. Basiswerk meditatief gebed, Halewijn/Adveniat, 2018.
 • Thomas Keating. Leven uit liefde. Het pad naar christelijke contemplatie, Kok, 2017.
 • Karin Seethaler, De kracht van de contemplatie. In de stilte genezing vinden, Berne Media, 2016.
 • Franz Jalics, De contemplatieve weg, Carmelitana 2010.
 • Franz Jalics, Contemplatieve oefeningen. Een inleiding in de contemplatieve levenshouding en in het Jezusgebed, Carmelitana 2017.
 • Jos de Heer / Guigo II de Kartuizer, De ladder van de kloosterlingen. Spiritualiteit van de lectio divina, Skandalon, 2019.
 • Richard Foster, Eén Bron, zes stromen. Op zoek naar evenwicht vanuit de grote geloofstradities van de kerk, Ekklesia 2007.
 • Han de Wit, Contemplatieve psychologie, Kok Agora, 1987.
 • Han de Wit, Verborgen bloei. Over de psychologische achtergronden van spiritualiteit, Kok Agora, 1993.
 • Luigi Gioia, Aangeraakt door God. Leven in gebed, KokBoekencentrum 2019.