bergredejezusIn een eerdere post Leerlingen van het koninkrijk heb ik ervoor gepleit om het leerling van Jezus zijn als kern te zien van waar het in zowel traditionele, gevestigde kerken als in nieuwe, emerging kerken om zou moeten gaan.

Vandaag heb ik in dat kader een wat mij betreft belangrijke stap gezet door het houden van een preek over dit thema vanuit Matteüs 28:16-20. Ik heb in deze preek een omschrijving van leerling zijn aangereikt die (uiteraard) sterk is gekleurd door de benadering van Dallas Willard in zijn prachtige boek ‘The Divine Conspiracy. Rediscovering Our Hidden Life in God’.

Dit is de omschrijving: een leerling van Jezus ben je als je Jezus bewondert om zijn wijsheid en goedheid, als je ernaar verlangt om steeds in zijn nabijheid te zijn, om je door hem te laten leiden en helpen in alle aspecten van je dagelijkse leven, zodat je steeds meer wordt zoals hij.

Luister de preek (31 minuten): De leraar en zijn leerlingen.
Lees de preeksamenvatting: Bronwater.

Het gaat in de kerk dus om leerling zijn en leerlingen maken. Of om het met andere woorden te zeggen: het gaat om discipelschap als spirituele vorming in Christus. De Grote Opdracht uit Matteüs 28 kunnen we zeker lezen als een basistekst voor missionaire gementeopbouw, maar het lijkt me meer dan relevant om deze tekst ook als fundament te zien voor spirituele gemeenteopbouw. Daarin gaat het erom biddend te werken aan een cultuur en structuur van de gemeente waarin alles is gericht op het maken, vormen en toerusten van leerlingen.

Dallas Willard is in zijn boek scherp als het gaat om wat hij in de meeste kerken ontwikkeld ziet worden: een consumentistische manier van christen zijn. Hij maakt een helder onderscheid tussen consument-christenen (ze halen alleen wat in de kerk en zijn vaak zeer kritisch over of veeleisend betreffende het product dat hun geboden wordt) en leerling-christenen (lees weer de omschrijving die ik hierboven geef). Daarnaast kan er ook gesproken worden over farizeeër-christenen (voor hen staan de regels en geboden centraal, wat een vreugdeloze en wettische manier van kerk-zijn als resultaat heeft). Elk hebben ze hun eigen kenmerken en uitdagingen.