Vandaag ontving ik van het Centrum Dienstverlening Gereformeerde kerken (GKV) een mail waarin het missionaire project MEER onder de aandacht wordt gebracht. Uit de mail en de berichtgeving op de site van het Centrum Dienstverlening bleek dat de discussie die op deze weblog gevoerd is naar aanleiding van de eerste berichten over dit missionaire plan in die zin is opgepakt, dat het Centrum met een advies komt (belangrijk dus primair voor de GKV-kerken) waarin de kritische vragen zijn verwerkt. Ik neem de advies (ingeleid met de opmerking dat het team van Centrum-G ‘niet onverdeeld negatief’ is over dit project) hier graag over:

Het advies van Centrum Dienstverlening Gereformeerde kerken is op een eigen manier aan te sluiten bij het project en gebruik te maken van de aandacht die er op dat moment voor de actie en het christelijk geloof zal zijn. Wij raden kerken daarom aan om:
• De glossy niet huis aan huis te verspreiden, maar in te zetten in bestaande persoonlijke contacten.
• Via social media en de lokale media is het vrij eenvoudig om zelf extra PR te maken voor de activiteiten die uw kerk rond het project of het thema organiseert.
• In september een laagdrempelige viering te organiseren aansluitend bij het thema ‘Is er meer?’ Nodig hiervoor gericht mensen uit aan wie de glossy is uitgereikt.
• Daaropvolgend een of meer missionaire activiteiten te organiseren waarin het thema verder uitgewerkt kan worden. Denk bijvoorbeeld aan een MEER?-groep die artikelen uit de glossy bespreekt, een filmavond met aansluitend een discussie, een avond over rouwverwerking (een artikel in de proefglossy gaat over dit onderwerp), of een cursus om je spirituele taal te ontdekken.

Het advies wordt met deze woorden afgesloten:

Uit het project MEER spreekt een groot missionair verlangen. We hopen dat dit project kerken (opnieuw) zal inspireren om aan de slag te gaan met de opdracht die Jezus ons gaf om het goede nieuws over Hem in de wereld bekend te maken (Matteüs 28 vers 16-20). Tegelijkertijd hopen we dat kerken het niet bij eenmalige actie zullen laten, maar dat deze opdracht een plek zal krijgen in alle onderdelen van het gemeentezijn.