BijbelzondagPlantagekerk

Zondagmorgen 1 november zal het er in de Zwolse Plantagekerk feestelijk aan toe gaan! Er worden maar liefst vijf baby’s gedoopt! Heel veel Plantagekerkkinderen gaan meehelpen (door lezen, zingen, zegenen, helpen) om er een mooie dienst van te maken! En we vieren dat we de Bijbel hebben!

In ons gemeentethema Verlangen naar het goede leven speelt de praktijk van het ‘samen lezen’ (naast ‘samen delen’ en ‘samen eten’) een heel belangrijke rol. Dat krijgt in deze dienst alle aandacht. Daarom staan we er ook bij stil dat er sinds kort een Samenleesbijbel is. Die kan prachtig gebruikt worden in gezinnen. Zo kunnen we door samen te lezen in de Bijbel samen leren houden van Gods woorden en Gods verhalen.

Iedereen is uiteraard welkom in deze dienst. We gaan veel samen zingen! En dat Jezus de kinderen zegent zal op een verrassende manier vorm krijgen in deze dienst voor iedereen!

Kijk, dit is de Samenleesbijbel:

samenleesbijbel

Meer informatie over de Samenleesbijbel vind je hier:

www.samenleesbijbel.nl

Het nieuwe Bijbelblad voor kindren van het Nederlands Bijbelgenootschap zal ook worden uitgedeeld. Kijk hier voor meer informatie:

bijbelblad alef