franciscusToen een vrouwengroep uit onze gemeente (iets preciezer: de vrouwenvereniging Priscilla die dit jaar 50 jaar bestaat) voor een themadienst voorstelde om het over het Jubeljaar te gaan hebben, leek me dat een prima idee.

Toen ik me daarin wat verder verdiepte, ook zoekend naar de actuele relevantie van deze goddelijke instelling, ontdekte ik dat paus Franciscus een bijzonder Jubeljaar heeft afgekondigd. Dat gebeurde als op 11 april 2015: Bijzonder Jubeljaar van de Barmhartigheid. Dit Jubeljaar begint op 8 december 2015 en eindigt op 20 november 2016.

Die afkondiging ging gepaard met een pauselijke bul. Ik vind dat nog altijd een naar woord trouwen, ‘pauselijke bul’, omdat ik op de lagere school leerde dat bullen heel nare rooms-katholieke dingen zijn en te maken hebben met de al even verfoeilijke aflaten. Maar ik zette me nu toch tot het lezen van deze pauselijk bul. En, mensen, wat is dat een prachtig document! Wat een inspirerende tekst! Wat een bijbelse spiritualiteit komt me daarin tegemoet rond het thema van de barmhartigheid van God!

Misericordiae Vultus. Dat is de titel van dit document. Vertaald: Het gelaat van de barmhartigheid. Dit zijn de eerste zinnen:

 Jezus Christus is het gelaat van de barmhartigheid van de Vader. Deze woorden vormen nagenoeg een samenvatting van het mysterie van het christelijk geloof. Barmhartigheid werd levend en zichtbaar in Jezus van Nazaret, en bereikte in Hem haar hoogtepunt. De Vader, die “rijk is aan barmhartigheid” (Ef. 2,4), en die zijn naam aan Mozes heeft geopenbaard als “een barmhartige en genadige God, geduldig, groot in liefde en trouw” (Ex. 34,6), is sindsdien nimmer opgehouden om in de loop van de geschiedenis op verschillende manieren zijn goddelijke aard te tonen.

Het document is een hartstochtelijk pleidooi om in het Bijzonder Jubeljaar ons als christenen te oefenen in deze barmhartigheid van God:

Het mysterie van barmhartigheid vraagt om voortdurende contemplatie. Het is een bron van blijdschap, sereniteit en vrede. Ons heil is ervan afhankelijk.

Met onze ogen gericht op Jezus en zijn barmhartige blik ervaren wij de liefde van de allerheiligste Drie-eenheid.

En proef hier het diepe verlangen van Franciscus:

Hoezeer verlang ik ernaar dat het aankomend jaar doordrenkt zal zijn van barmhartigheid, opdat wij erop uit kunnen gaan naar elke man en vrouw om de goedheid en de tederheid van God te bezorgen! Moge het balsem van barmhartigheid eenieder bereiken, zowel gelovigen als hen die ver weg zijn, als een teken dat het koninkrijk van God reeds aanwezig is in ons midden.

Mijn vraag: zou het als voorbereiding op het Reformatiejaar van 2017 niet geweldig zijn als we als protestanten in 2016 meebewegen met het door Franciscus afgekondigde Bijzonder Jubeljaar van de Barmhartigheid? Wat zou het mooi zijn als Protestanten én Katholieken gedurende het Jubeljaar manieren vinden om uiting te geven aan en te oefenen in het verlangen om barmhartig te zijn zoals onze Vader barmhartig is!