Ik las net de volgende zin in een brief van de school waar onze twee jongste zoons naartoe gaan. De brief gaat over het feest op de laatste schooldag, Witte Donderdag 18 april: “Er is van alles te doen: lasergamen, sumoworstelen, stormbaan, enzovoort. Ook voor de innerlijke mens wordt gezorgd: er zijn broodjes hamburger en andere versnaperingen te verkrijgen.”

Die zin triggerde me omdat ik net had zitten lezen in de Gulden Brief van Willem van Saint-Thierry (de brief dateert uit het jaar 1144). Dit middeleeuwse tractaat gaat over de geestelijke weg van de mens die God liefheeft. En ja, dan gaat het vaak over de ‘innerlijke mens’.

Mijn gedachten gingen nog even verder. Wordt er in de kerk eigenlijk ook
gezorgd voor de ‘innerlijke mens’? Of geldt voor veel kerken dat de zin uit de brief over het schoolfeest zo kan worden afgemaakt: “Ook voor de innerlijke mens wordt gezorgd: er zijn inspirerende opwekkingsliederen, motiverende preken en andere geestelijke versnaperingen te verkrijgen.”

Kortom, de vragen die dit bij me wakker riep, luiden ongeveer zo: ís de kerk wel bezig om te zorgen voor de ‘innerlijke mens’? Weten we überhaupt nog wat er met de ‘innerlijke mens’ wordt bedoeld of zijn we de taal daarvoor kwijtgeraakt?

Ik lees en herlees al enige tijd een pagina uit een ander oud boek, van Thomas a Kempis, De navolging van Christus. Ik bied het je hier aan, ter meditatie en contemplatie, omdat er een taal klinkt die me aanspreekt (Tractaat II, Aanbevelingen voor het innerlijke leven):

Het koninkrijk van God is binnen in jullie, zegt de Heer (vgl. Luc. 17:21). Keer je met heel je hart tot de Heer (vgl. Joël 2:12) en laat deze armzalige wereld achter je. Dan zal je ziel rust vinden. Leer de uiterlijke dingen te verwerpen en je te richten op je innerlijk. Dan zul je ervaren dat het rijk van God in je komt. Want het koninkrijk van God is vrede en vreugde door de Heilige Geest (vgl. Rom. 14:17) en het wordt niet gegeven aan wie niet weten wat liefde betekent. Christus zal bij je komen en je zijn troost schenken, als je in je binnenste een waardige woning voor Hem bereid hebt. Alle luister en schoonheid is in je binnenste en daar schept Hij vreugde in. Vaak bezoekt Hij de innerlijke mens, zachtmoedig spreekt Hij tot hem, aangenaam is zijn troost. Hij schenkt zijn vrede in ruime mate en het is buitengewoon verwonderlijk hoe vertrouwelijk Hij met hem is.