Mensen bij Jezus brengen (te beginnen bij mezelf).’ Jarenlang heb ik deze woorden gebruikt om mijn missie te formuleren. Want ik merk dat het richting en focus en eigenheid geeft om als predikant, auteur en docent te werken vanuit een duidelijke missie.

Het voorbije jaar heb ik weer veel nagedacht over mijn missie en ontdekte ik dat die langzamerhand wat aan het verschuiven was. Of anders gezegd: de missie begon nog wat specifieker te worden, een meer eigen kleur te krijgen. Het gaat nog steeds om Jezus! Als eerste missie formuleerde ik ooit: Christus centraal! Of iets uitgebreider: Christus centraal in prediking en spiritualiteit, theologie en gemeente.

Spiritualiteit

Later gebruikte ik wat meer woorden en ging het over groeien in Christusgelijkvormigheid: Christenen (en daardoor kerken) die opbloeien in geloof omdat ze hun spiritualiteit focussen op Jezus Christus. Toen werd het mensen bij Jezus brengen (ik schreef daar in 2011 deze blogserie over). En nu zeg ik het nog weer een beetje anders. Het zijn variaties op één thema. Maar zijn ook wel degelijk variáties.

Vandaag formuleer ik mijn missie zo: Mensen helpen om in de Jezusruimte te zijn.

En ik voeg daar ook direct iets aan toe: en dat met name door middel van deze drie contemplatieve praktijken: lectio divina, jezusgebed en centering prayer

Serie

Daarover ga ik nu een serie blogposts schrijven. Dat doe ik misschien wel allereerst voor mezelf (ook op weg naar een boek dat ik hierover hoop te gaan publiceren ergens in 2020). Al schrijvend worden dingen soms steeds duidelijker. Maar ik stel het uiteraard op prijs dat je meeleest. Voel je welkom om mee te denken, mee te proeven, mee te zoeken: waar gaat dit precies over? 

Hoe lang de serie wordt, weet ik nog niet. Maar in alle vlugheid en vluchtigheid van het leven in zijn algemeenheid en het leven in de kerk in het bijzonder lijkt het me goed weer eens iets te doen wat een langere adem vergt: een heuse serie blogposts.

Tijd met Jezus

In de volgende blogpost vertel ik meer over die (wat mij betreft schitterende) term ‘Jezusruimte’ die ik ontleen aan de Benedictijner monnik Benoit Standaert. Ik gebruik dat woord inmiddels ook als subtitel van de dagelijkse meditaties op www.tijdmetJezus.nl die ik al vanaf 2004 schrijf en die ik onlangs een nieuw format heb gegeven in het spoor van lectio divina. Eerst stond onder ‘Tijd met Jezus’: dagelijks bijbelmoment. Daarna een tijd: Luisteren naar Gods stem. En nu is dat geworden: Luisteren in de stilte van de Jezusruimte.