Ik ben me momenteel aan het verdiepen in de boektrilogie ‘The Undefended Leader (Leading out of Who You Are – Leading with Nothing to Lose – Leading with Everything to Give)’ van Simon P. Walker.

Ik werd een paar dagen geleden (om precies te zijn op Tweede Kerstdag 2019) zeer getroffen door dit citaat op blz. 309 over leiderschap en gastvrijheid:

“Undefended leadership is about (…) generous hospitality: a giving of ourselves to the world that transforms it, an opening-up of space in our lives in which the ‘other’ is welcomed and, indeed, utterly changed. As such, it is a task that depends on the ‘space’ available within the leader that others can be invited into. The quest to become undefended leaders is a quest to cultivate the interior space within ourselves, as well as the fluency to become welcoming hosts who can enrich our guests.’

Het citaat opent een voor mij nog nieuwe wereld in het denken over leiderschap vanuit de metafoor van de gastheer of gastvrouw (’the leader: not a hero, not a servant, but a host’). Ik heb meteen ook maar een boek besteld dat gewijd is aan dit thema, van Mark McKergow: ‘Host. Six New Roles of Engagement’.

Ik kwam op het spoor van The Undefended Leader via Twitter en Facebook en dan met name via de actieve aanwezigheid daar van Oeds Blok en Liesbeth van Tongeren die in Nederland het gedachte goed van Simon Walker onder de aandacht brengen via het Instituut voor Undefended Leadership.

Vijf weken geleden sprak ik uitgebreid met een jonge theologiestudent uit Leuven (hij reed met me in de auto mee terug naar Nederland, omgeving Zwolle) die colleges volgde van Oeds Blok aan de ETF (Gemeenteopbouw), en erg enthousiast was over boek van Simon Walker. Dat was de directe aanleiding om het boek te bestellen en te gaan lezen.

Tegelijk merk ik ook dat er heel erg veel verandert in de manier waarop kerk-zijn vandaag gestalte krijgt en dat dat een ander type leiderschap vraagt. Dat is meer mijn eigen zoektocht: mezelf opnieuw uitvinden als het gaat om predikantschap en leiderschap.

Het gedachtegoed van The Undefended Leader ervaar ik daarbij als heel inspirerend en richtinggevend. En dat dan gekoppeld aan de (voor mij nieuwe) metafoor van de ‘leider als gastheer’. Walker schrijft daar zelf een paar heel mooie bladzijden over (blz. 306-309). Via hem kwam ik op het spoor van Mark McKergow. Het boek dat hij erover schreef heb ik besteld en moet nog binnenkomen, maar ik vond al wel deze notitie van hem, die ik heel veelbelovend vind als het gaat om de theorie en praktijk van leiderschap (in de kerk): Leader as Host, Host as Leader.

Op basis van dit paper was mijn gedachte dus: visionair leiderschap aan de ene kant en dienend leiderschap aan de andere kant zijn mooie concepten, maar er zitten eenzijdigheden in dat gedachtegoed die opgevangen kunnen worden in de nieuwe metafoor: de leider als gastheer/gastvrouw.

Ik hoop dat het concept van ‘verwelkomend leiderschap’, ‘gastvrij leiderschap’ of ‘de leider als gastheer/vrouw’ me de komende tijd zal helpen om nieuwe wegen te vinden in een sterk veranderend (en bij tijd en wijle buitengewoon verwarrend) kerkelijk landschap.