In de beginfase van de coronapandemie in het voorjaar van 2020 gaf Jos Douma een online cursus over ‘leren leven in Gods aanwezigheid’. De titel van de cursus was ‘Stil, mijn ziel, wees stil’. Ruim 2000 mensen meldden zich voor deze cursus aan.

De cursus geeft hulp bij het beoefenen van de contemplatieve praktijken van lectio divina, het Jezusgebed en centering prayer. De cursus is inmiddels ook in boekvorm beschikbaar: Stil, mijn ziel. Gids op de weg van stilte en contemplatie.

Nu is er een Engelse vertaling gemaakt die online te vinden is op de website www.bestillmysoul.net. Zo kunnen ook belangstellenden die geen Nederlands kennen de inhoud van deze cursus tot zich nemen. Voor de vertaling van deze cursus is heel veel werk verzet door Delia Kloekke-Dorst.

Ken jij mensen uit je familiekring, vriendenkring of kerkelijke kring wie je de inhoud van deze cursus graag gunt, maar die geen Nederlands kennen? Attendeer hen dan op deze cursus!

De inhoudsopgave van de cursus ‘Be Still, My Soul’ is als volgt:

Part 1 – Silence and presence

Part 2 – Lectio Divina

Part 3 – The Jesus prayer

Part 4 – Centering prayer