1. Ga zitten op een stoel of een bank en kom tot rust. Ontspan je en stem je van binnen af op een korte oefening waarin je luistert naar 40 zinnen die je helpen om iets van de glorie van Jezus te zien. Neem hier 1 of 2 minuten voor.
  2. Bid: ‘Heer, laat mij uw glorie zien’.
  3. Beluister een van de audio-opname van de 40 zinnen hieronder. Blijf er helemaal bij. Richt al je aandacht op de zinnen die je hoort uitspreken.
  4. Bedenk, nadat je de 40 zinnen hebt gehoord, welk ene zin, of welk ene woord nu als het ware het sterkst ‘naklinkt’. Blijf bij die zin nog een of twee minuten stil en overweeg waarom deze zin of dit woord je raakt.
  5. Sluit deze tijd af met een kort dankgebed en/of met het zachtjes zeggen van het Onze Vader.
  6. Ga vanuit deze oefening weer verder met deze dag die God je heeft gegeven.

de 40 zinnen (stem Jos Douma)

de 40 zinnen (vrouwenstem 1)

de 40 zinnen (vrouwenstem 2)

de 40 zinnen (vrouwenstem 3)

de 40 zinnen (mannenstem 2 – Gij-versie)

de 40 zinnen (mannenstem 2 – Jij/Je-versie)

[Namen van Jezus]

U bent de messias
U bent het lam van God
U bent de bruidegom
U bent Gods mysterie
U bent de Mensenzoon
U bent de goede herder
U bent Gods evenbeeld
U bent de hoeksteen
U bent de hogepriester
U bent het licht voor de wereld

[Deugden van Jezus]

U bent eeuwig
U bent goed
U bent wijs
U bent almachtig
U bent barmhartig
U bent rechtvaardig
U bent liefdevol
U bent nederig
U bent heilig
U bent alomtegenwoordig

[Daden van Jezus]

U bent mens geworden
U geeft onderricht
U geneest
U hebt geleden
U bent gestorven aan het kruis
U bent opgestaan uit de dood
U bent naar de hemel gegaan
U geeft uw Geest
U pleit voor ons
U komt terug

[Woorden van Jezus]

U zegt: kom tot inkeer
U zegt: kom naar mij
U zegt: maak je geen zorgen
U zegt: jullie licht moet schijnen
U zegt: mijn vrede geef ik jullie
U zegt: houd je aan mijn geboden
U zegt: ik was een vreemdeling
U zegt: vrienden noem ik jullie
U zegt: je hebt niet meer dan mijn genade nodig
U zegt: ik kom spoedig