Luister eerst even naar dit voiceberichtje:

1. Een schatkamer

Welkom bij de cursus! Ik heb zin om de cursus te geven en gaandeweg het materiaal van de cursus te verzamelen. Ik wil je vragen de cursus te zien als een schatkamer die geleidelijk aan wordt ingericht. Het materiaal is niet heel lineair geordend: de volgorde waarin een en ander wordt aangeboden is niet heel logisch doordacht. Nu ik met deze les bezig ben weet ik nog helemaal niet hoe les 2 of 8 of 16 eruit zal zien.

Het beeld van de schatkamer helpt me. Terwijl deze cursus tot stand aan het komen is, zie ik mezelf eigenlijk bezig om een schatkamer in te richten. Jij als deelnemer bevind je in een nu nog bijna lege schatkamer. En je gaat merken dat die schatkamer steeds voller wordt met nieuwe inzichten, gedachten, reflecties in allerlei vormen zoals leesteksten, reflectievragen, podcasts, video’s enzovoort.

Alle lessen en alle onderdelen van de lessen (maar ook de preken en de onderwijsavonden) vormen steeds weer een nieuwe element dat bijdraagt aan de inrichting van de schatkamer waar je, als de schatkamer eenmaal gevuld is, op alle mogelijke manieren heen en weer kunt gaan.

Het beeld van de schatkamer komt natuurlijk niet zomaar naar boven. Er zijn twee belangrijke uitspraken van Jezus die erover gaan.

Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw, en in zijn vreugde verkocht hij alles wat hij had en kocht die akker.

jezus in Matteüs 13:44

Zo lijkt iedere schriftgeleerde die leerling in het koninkrijk van de hemel is geworden op de heer des huizes die uit zijn schatkamer nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt.

jezus in Matteüs 13:52
  • Wat betekenen deze uitspraken van Jezus voor jou?
  • Wat zijn jouw eigen associaties bij het beeld van een schatkamer?

2. De tekst Marcus 1:15

Marcus 1:15 is dé centrale tekst van deze cursus over de verborgen boodschap van Jezus. Ik zie deze uitspraak van Jezus als de meest kernachtige samenvatting van zijn boodschap. Al het andere wat Jezus zegt en doet is om zo te zeggen niet meer dan een toelichting bij deze centrale boodschap.

Waarschijnlijk ken je Johannes 3:16 ook wel, de misschien wel beroemdste tekst uit de Bijbel, die gezien wordt als en kernachtige samenvatting van het christelijke geloof:

Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Jezus in Johannes 3:16

Met deze cursus wil ik eigenlijk een poging doen om niet Johannes 3:16 maar Marcus 1:15 te leren zien als dé belangrijkste samenvatting van waar het Jezus om te doen was. Dít is de kern van het christelijk geloof, hiervan was het hart van Jezus vol en liep zijn mond van over:

De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en geloof dit goede nieuws.

Marcus 1:15

Ik nodig je uit om deze tekst uit je hoofd te leren. Hieronder staat de tekst in vier regels, wat je hopelijk helpt bij het uit het hoofd leren:

3. Een preek

Op zondag 3 september 2023 hield ik een preek over Marcus 1:15. De preek kun je hieronder terugkijken en – luisteren. Onder de video en podcast vind je ook een link naar de preek in uitgeschreven vorm met daaronder een samenvatting van de preek en aantal reflectievragen plus stellingen om over door te denken of te praten.

Lees de preek: ‘Gods veranderkracht’

4. Een lied

Alle liederen die gaan over Gods goedheid, Gods genade, Gods aanwezigheid, Gods zorg, Gods verlossing, Gods liefde, Gods redding, Gods genezing, Gods vergeving, Gods kracht enzovoort zijn liederen over Gods koninkrijk. Ook als het woord ‘koninkrijk’ niet wordt gebruikt is de werkelijkheid van het koninkrijk aanwezig!

Luister naar onderstaand lied en hoor het als een lied over dat koninkrijk van God waar Jezus’ hart vol van was.

5. Het Christusbeeld

Op de afbeelding die bij deze cursus hoort zie je een deel van het iconische Christusbeeld in Rio de Janeiro. Hoewel ik het beeld zelf nooit in het echt heb gezien, vind ik de afbeeldingen ervan die ik ken van internet altijd weer mooi en indrukwekkend. Hier zie je er drie:

Voor mij vormt het beeld een visualisatie van de machtige en krachtige aanwezigheid van Jezus Christus op aarde en in onze levens.

  • Zoek zelf op internet meer afbeeldingen en informatie op over het Christusbeeld (je kunt ook in ChatGPT deze opdracht invoeren: “Schrijf een inspirerend artikel waarin verteld wordt over het ontstaan, de naam en de betekenis van het Christusbeeld in Rio de Janeiro”).
  • Ken jij andere beelden, schilderijen of iconen van Jezus die voor jou op een mooie manier de aanwezigheid van Jezus visualiseren?

Startwebinar

Op vrijdagavond 1 september gaf ik een Startwebinar voor de School voor Spiritualiteit waarin ook aandacht voor deze cursus is. Kijk dat gedeelte hier terug: