1. Preek: opnieuw geboren worden

Zondag 1 oktober 2023 hield ik de vierde preek in de serie ‘De verborgen boodschap van Jezus’. De preek ging over Johannes 3:3: “Jezus zei: ‘Werkelijk, Ik verzeker u, alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.’” Hieronder kun je de preek terugkijken, als podcast terugluisteren en via de link daaronder ook lezen.

Lees de preek

2. Lied: ‘Hier is mijn hart, Heer’

Een lied om te luisteren:

  • Welke zin uit het lied vind je het meest aansluiten bij de boodschap van de preek?

3. Ben jij opnieuw geboren?

In 2014 preekte i ook een keer over Johannes 3:3. Toen stond dat in het kader van een prekenserie over ‘Leven door de Geest’. Je kunt de samenvatting van die preek hier teruglezen.

Onderstaande passage uit die samenvatting is misschien nog een mooie aanvulling op de preek die ik op 1 oktober 2023 hield.

“Het leven dat begint te stromen als de nieuwe geboorte heeft plaats gevonden heeft deze kenmerken:

  1. Je ontvangt nieuw leven, niet een nieuwe religie. Het gaat niet om nieuwe gewoontes, hoe behulpzaam die ook kunnen zijn, maar om een nieuwe manier van leven, van binnenuit. Er gaat liefde stromen, kracht, vreugde, vrede, vrijheid.
  2. Je ervaart de hemelse dimensie, en hebt er dus niet alleen een opvatting over. Nicodemus ziet in Jezus de hemel: ‘Wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is’. Maar door Jezus komt de hemel op aarde en ook ín ons.
  3. Je bent een nieuwe schepping, niet alleen maar een verbeterde versie van je oude mens. God schept door de hemelgeboorte iets totaal nieuws. Het oude leven moet afgebroken worden. ‘U was dood door de misstappen en zonden, maar omdat God zo barmhartig is, heeft hij ons samen met Christus levend gemaakt’ (Efeziërs 2:1-6).”

4. Het gebed van het koninkrijk

In de lessen van de vorige week kreeg de Bergrede veel aandacht, en was er ook speciale aandacht voor de Gelukkigprijzingen waarmee Jezus die Bergrede begint. Nu staan we ook stil bij gebed dat Jezus ons aanreikt in de Bergrede: het Onze Vader. Dat is een echt Koninkrijksgebed. Wie zich wil laten raken en vormen door het Koninkrijk zal in een metanoia-proces terecht komen waarin ook gebed een belangrijke rol speelt.

Ik weet niet welk plek het Onze vader heeft in jouw gebedsleven. Ik wens je toe dat dit gebed een vernieuwde plek zal ontvangen. Ik wil je daarbij helpen door onderstaande podcast aan te bieden.

Als je het Onze Vader een plek wilt geven in je gebedsleven, kan dat door deze podcast regelmatig te gebruiken waarin je de woorden van het Onze Vader hoort met tussen de verschillende beden steeds twintig seconden stilte. Dat geef je ruimte om dit gebed op een meditatieve manier te bidden.

5. Het Onze Vader in het Aramees

Een deelnemer aan de cursus stuurde me een bericht:

“Vorige week kwam ik op YouTube opeens het Onze Vader, in het Aramees gezongen, tegen. Onverwachts raakte het me erg. Niet alleen het feit dat ik aan het luisteren was naar het gebed precies zoals Jezus het gebeden en uitgesproken had en het op deze manier zijn leerlingen geleerd had, maar ook de taal zelf. In het Nederlands zijn het woorden, maar dit heeft iets levendigs, iets stils en liefdevols, iets heiligs bijna. Voor mij was het een prachtige ontdekking.”

Bij deze kun je ook delen in deze ontdekking: