1. Webinar

Het in de vorige les aangekondigde webinar is inmiddels geweest. Hieronder kun je het terugkijken!

Download: de presentatie bij dit webinar

2. Onze Vader

“De belangrijkste manier om te participeren in de beweging van Gods koninkrijk op aarde is het gebed. Jezus leert ons bidden. Hij heeft zelf ook volhardend gebeden: tijd doorbrengen met zijn Vader vormde de kern van zijn werk op aarde. Want gehoorzaamheid, het doen van de wil van God, kan niet zonder gebed. Ik zou bidden daarom het hart van het nieuwe leven willen noemen. Zonder gebed vaart niemand wel in het koninkrijk van God.”

Lees hier meer over het Onze Vader:

3. Het Onze Vader bidden

Neem je voor om het bidden van het Onze Vader de komende tijd regelmatig een plek te geven in je gebedsleven (bijvoorbeeld dagelijks een keer). Probeer de woorden van dat gebed dan met aandacht te bidden en vraag de heilige Geest of hij de betekenis en diepte van de woorden wil tonen.

In onderstaande audio klinken de woorden van het Onze Vader met steeds een stilte van 10 seconden tussen de verschillende zinnen, een stilte die als doel heeft: de woorden laten landen, proeven wat de Geest wil zeggen.

4. Het Onze Vader gezongen

5. Citaat Dietrich Bonhoeffer

Het webinar van woensdag 4 oktober eindigde met de stelling dat de Bergrede het evangelie voor vandaag is. Graag geef ik daarover onderstaand citaat van Dietrich Bonhoeffer door.

Het herstel van de kerk komt zeker voort uit een nieuw soort monnikendom, dat met het oude slechts de onvoorwaardelijkheid van een leven volgens de Bergrede in navolging van Christus gemeenschappelijk heeft. Ik denk dat het tijd is hiervoor mensen bijeen te brengen.

Dietrich Bonhoeffer

Als je ruimte hebt kun je ook deze blogpost uit 2018 lezen ter inspiratie.