1. Nieuw?

Toen ik deze cursus aan het voorbereiden was trof het me dat ik de woorden van Jezus in Marcus 1:15 al veel vaker heb geproefd als heel wezenlijk en centraal voor het christelijk geloof.

In 2006 hield ik er in de Fonteinkerk in Haarlem een preek over (als eerste in een serie over het Marcus-evangelie) die je hier in samenvatting kunt lezen: Jezus spreekt ons aan.

In 2009 hield ik van januari tot juni ook weer in de Fonteinkerk in Haarlem een prekenserie over ‘Want van U is het koninkrijk’. Ik had toen zelfs een doelstelling geformuleerd voor deze prekenserie:

Als gemeente willen we nieuwe en verrassende ontdekkingen doen rond het evangelie van het koninkrijk. We hopen dat we mogen groeien in de aanbidding van de glorie van onze koning Jezus. En we gaan ons oefenen in de praktijk van het koninkrijksleven zoals we dat dagelijks als christen en als gemeente mogen leiden.

Hier vind je preeksamenvattingen van toen: Want van U is het koninkrijk. Je zou één van die samenvattingen kunnen uitkiezen om te lezen.

In diezelfde tijd schreef ik ook een dagboek ‘Want van U is het koninkrijk’. De allereerste overdenking ging over Marcus 1:15. Hieronder lees je de meditatie plus een gebed.

“Helemaal aan het begin van zijn optreden, is dit de boodschap van Jezus. Het is een samenvatting vooraf: hier zal het steeds over gaan. Al zijn toespraken en uitspraken, al zijn gelijkenissen en verhalen, al zijn daden en reacties worden hierdoor bepaald: het koninkrijk van God dat nabij is. Ken jij dat koninkrijk? Weet jij wat het koninkrijksleven inhoudt? Is ten volle tot je doorgedrongen wat het betekent om onder Jezus als koning te leven? De komende weken en maanden gaan we op ontdekkingsreis in het koninkrijk van God dat gekomen is en dat komt. Het is een geheim, dat koninkrijk, een kostbaar en kwetsbaar geheim.

Heer, wil me laten zien en ervaren wat u bedoelt als u zegt dat het koninkrijk van God nabij is. Leer me leven in uw koninkrijk.

Ik geef dit nu, als eerste onderdeel van Les 2, vooral door om te laten zien dat mijn aandacht voor het koninkrijk van God als centrum van het evangelie (gebaseerd op Marcus 1:15) geen ‘bevlieging’ is, weer een nieuw thema. Nee, ik ben er echt van overtuigd dat aandacht voor het koninkrijk van God zoals Jezus daarover spreekt ons dichterbij bij de kern van het evangelie brengt!

2. Marcus 1:15 – de boodschap van Jezus

Hieronder nog een keer de woorden die Jezus spraak aan het begin van zijn werk op aarde:


Hieronder vind je deze evangelietekst in zeven andere vertalingen die je hopelijk helpen om nog beter te proeven waar het om gaat:

  1. Bijbel in Gewone Taal: ‘Gods nieuwe wereld is dichtbij. Geloof dat goede nieuws! Dit is het moment om je leven te veranderen.’
  2. NBG 1951: ‘De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie.’
  3. Herziene Statenvertaling: ‘De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evangelie.’
  4. Willibrordvertaling: ‘De tijd is rijp en het koninkrijk van God is ophanden. Bekeer u! Heb geloof in de goede boodschap.’
  5. Groot Nieuws Bijbel: ‘De tijd is rijp, het koninkrijk van God is dichtbij. Begin een nieuw leven en geloof de goede boodschap.’
  6. Nije Fryske Bibeloersetting: ‘It is sa fier, it Godsryk is tichteby kommen, bekear jimme en leau it bliid boadskip!’
  7. The Message (Eugene Peterson): ‘Time’s up! God’s Kingdom is here. Change your life and believe the Massage.’
  • Wat valt je op als je deze vertalingen zo onder elkaar ziet staan?

3. Koninkrijk: hemel en aarde verlappen elkaar

Een belangrijke manier om te spreken over het koninkrijk is in termen van ‘hemel en aarde die elkaar overlappen’. Als we bidden om het komen van Gods koninkrij ‘op aarde zoals in de hemel’ is duidelijk dat we niet bidden om naar de hemel te mogen gaan (na ons sterven), maar dat we vragen of God hier op aarde als (iets van) de hemel te voorschijn te laten komen.

Onderstaande video van de BibleProject Nederlands vertelt dit verhaal. Ik nodig je uit om de video aandachtig te bekijken, en dat zelfs een paar keer te doen, want – zoals aan het begin van de video wordt gezegd – wordt er niet zo vaak op déze wijze gesproken over het koninkrijk als hemel op aarde.

Mocht je de originele Engelstalige versie van deze video willen bekijken kan dat hier.

  • Wat is voor jou nieuw in deze benadering?
  • Welke drie leermomenten noteer je voor jezelf?

4. Een citaat

Uiteraard zijn er talloze theologen die geschreven hebben over het koninkrijk van God. In deze cursus geef ik regelmatig een citaat door met de uitnodiging om dat citaat aandachtig te lezen en te overwegen. Deze keer een citaat van Paus Benedictus XVI uit zijn boek ‘Jezus van Nazareth’ (Deel 1), blz.73:

Jezus verkondigt, als Hij over het Rijk Gods spreekt, simpelweg God zelf, en wel als de levende God, die in de wereld en de geschiedenis concreet kan handelen, en dat in feite al doet. Jezus zegt tegen ons: God bestaat. En: God is werkelijk God. Dat wil zeggen: Hij houdt de touwtjes van de wereld in handen. In deze zin is Jezus’ boodschap zeer eenvoudig, door en door theocentrisch. Het nieuwe en zeer specifieke van zijn boodschap bestaat erin dat Hij tegen ons zegt: God handelt hier en nu, op dit moment manifesteert God zich op nooit eerder getoonde wijze in de geschiedenis als de heer en meester ervan, als de levende God. In zekere zin is de vertaling ‘Rijk Gods’ ontoereikend, we zouden beter kunnen spreken van het Heer-zijn van God of van Gods heerschappij.

5. Hier is het koninkrijk

Het koninkrijk van God is hier en nu aanwezig. Want God zelf is de aanwezige. De Heer woont bij ons en in ons door zijn Geest. Je daarvan bewust worden is een belangrijke geestelijke oefening. Je kunt dat doen met behulp van het woordje hier (dat in een andere cursus aan de rode is geweest.

Beluister onderstaande podcast en doe mee met de oefening. Als je ademt met de woorden Ik Ben Hier Nu In U, dan ben je bezig om in contact te zijn met de realiteit van Gods aanwezigheid, dat is: het koninkrijk van God.