Van januari tot en met juni 2009 stond mijn prediking in de Fonteinkerk in het teken van het koninkrijk van God. Als doelstelling was geformuleerd:

Als gemeente willen we nieuwe en verrassende ontdekkingen doen rond het evangelie van het koninkrijk. We hopen dat we mogen groeien in de aanbidding van de glorie van onze koning Jezus. En we gaan ons oefenen in de praktijk van het koninkrijksleven zoals we dat dagelijks als christen en als gemeente mogen leiden.

Hier kun je de preeksamenvattingen teruglezen (de geluidsopnames zijn helaas verloren gegaan):

Psalmen van de koning (1): Ikzelf heb mijn koning gezalfd (Psalm 2)

Psalmen van de koning (2): U bent de mooiste van alle mensen (Psalm 45)

Psalmen van de koning (3): Leve de koning! (Psalm 72)

Geheimen van het koninkrijk (1): De schat in de akker (Matteüs 13:44)

Geheimen van het koninkrijk (2): Een zaadje van de mosterdplant (Matteüs 13:31-32)

Geheimen van het koninkrijk (3): Uitzien naar de Zoon (Matteüs 25:1-13)

Geheimen van het koninkrijk (4): Woekeren met woorden (Matteüs 25:14-30)